0
ลด 10%
Advanced CHEM Test : โจทย์เคมี ม.4-5-6 ฉบับเน้นโจทย์ยาก
เหมาะสำหรับใช้เตรียมสอบในระดับชั้น ม.4-5-6 เพื่อพิชิตโจทย์ยาก ใช้เตรียมสอบ 9 วิชาสามัญ (เคมี) และเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย
หนังสือ166.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมแบบทดสอบและข้อสอบวิชาเคมี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5-6 ที่มีพื้นฐานความรู้ดี โจทย์ภายในเล่มค่อนข้างย่กและซับซ้อน ครอบคลุมในแต่ละบทไว้อย่างละเอียด กระชับ และชัดเจน ในแต่ละหัวข้อเรื่องมีตัวอย่างประกอบ มีทั้งแบบทดสอบทั้งชนิดอัตนัยและปรนัย จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนที่ต้องการฝึกทำโจทย์ข้อสอบและทำความเข้าใจเนื้อหาที่มีความซับซ้อน เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบแข่งขันมหาวิทยาลัยในคณะที่มีการแข่งขันสูง

สารบัญ

บทที่ 1 อะตอมและตารางธาตุ
บทที่ 2 พันธะเคมี
บทที่ 3 สมบัติของธาตุและสารประกอบ
บทที่ 4 ปริมาณสารสัมพันธ์
บทที่ 5 ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส
บทที่ 6 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
บทที่ 7 สมดุลเคมี
บทที่ 8 กรด-เบส
บทที่ 9 ไฟฟ้าเคมี
บทที่ 10 ธาตุและสารประกอบอนินทรีย์ในอุตสาหกรรม
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162374562 (ปกอ่อน) 364 หน้า
ขนาด: 187 x 261 x 17 มม.
น้ำหนัก: 660 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน