0
ลด 10%
Advanced Reading
สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและมหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมสอบ GAT, TOEIC, TOEFL, ภาค ก. ของ ก.พ. สอบเข้าปริญญาโท และสอบชิงทุน
หนังสือ315.00 บาท
e-books(PDF) ?254.15 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "Advanced Reading" เล่มนี้ มีบทความที่น่าสนใจจากหนังสือพิมพ์และวารสารที่ผู้เขียนได้อ่าน ในขณะทำงานและเดินทางในหลาย ๆ ประเทศ และเล็งเห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่นักเรียนนักศึกษาไทย จึงนำมาจัดทำเป็นบทเรียนดังที่ปรากฎในแต่ละบทของหนังสือนี้ ผู้เขียนต้องใช้เวลาในการจัดทำ 20 กว่าปี เพราะมีภาระหน้าที่ต่าง ๆ แต่ก็ไม่ละความตั้งใจที่จะทำให้สำเร็จเพื่อประโยชน์ของนักเรียนไทย ทั้งนี้จะสังเกตได้ว่า บทความที่เลือกมาส่วนใหญ่ลงพิมพ์ในช่วงปลายทศวรรษ 1970 แต่บทความทุกชิ้นให้ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างมากแม้ในปัจจุบัน

    สำหรับผู้ที่มีความมุ่งมั่นที่จะอ่านภาษาอังกฤษให้แตกฉาน จะได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดจากการอ่านและทำแบบฝึกฝนที่จัดให้ ไม่ใช่เพียงแค่ให้ผ่านการสอบ แต่จะทำให้รักและชอบที่จะอ่านภาษาอังกฤษต่อไปในการเรียน กรทำงาน การหาความรู้และความสนุกสนาน จากการอ่านหนังสือภาษาอังกฤษ จากต้นฉบับซึ่งจะช่วยเปิดโลกทัศน์ของผู้อ่านให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

สารบัญ

Chapter 1 The Value of Readind
Chapter 2 Ten Attributes of Good Staff
Chapter 3 The Ramon Magsaysay Award
Chapter 4 My childhood: H.E. Anand Panyarachun
Chapter 5 Aspirin Turns 100 And still More Uses Keep Turning Up
Chapter 6 Precious Diamonds Sparkle with Legendary Meanings
Chapter 7 Philately King of Hobbies
Chapter & Innovation : The Key to Sporting Goods Empire
Chapter 9 Ability to Learn Remains into Old Age
Chapter 10 How 'the Asian Way' Works for Singapore
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160839247 (ปกอ่อน) 440 หน้า
ขนาด: 185 x 256 x 19 มม.
น้ำหนัก: 780 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สีเดียว
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์วิสดอมเวิลด์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน