0
Alarm Robot
หุ่นยนต์นาฬิกาปลุก ชุดเรียนรู้เริ่มต้นสำหรับผู้สนใจไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ โดยตัวอุปกรณ์จะถูกออกแบบบรรจุไว้ภายในกล่องอย่างดี ชุดทดลองนี้จะทำให้เด็กรู้จักกับส่วนประกอบของนาฬิกาปลุกดิจิทัล
ราคาพิเศษ550.00 บาท
ข้อมูลโดยสังเขป

    "Alarm Robot" หุ่นยนต์นาฬิกาปลุก ชุดเรียนรู้เริ่มต้นสำหรับผู้สนใจไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ โดยตัวอุปกรณ์จะถูกออกแบบบรรจุไว้ภายในกล่องอย่างดี ชุดทดลองนี้จะทำให้เด็กรู้จักกับส่วนประกอบของนาฬิกาปลุกดิจิทัล ได้แก่หน้าปัดดิจิทัล บัซเซอร์ ซึ่งจะอยู่ภายในตัวหุ่นยนต์ หลังจากประกอบเสร็จ เด็กจะตั้งเวลาปลุกให้หุ่นยนต์นี้ แล้วนอนหลับรอให้หุ่นยนต์ส่งเสียงปลุกเมื่อถึงเวลา ชุดทดลองนี้ยังมีที่ใส่ดินสอ และแท่นใส่กระดาษโน้ตมาด้วย

    ใช้แบตเตอรี่แบบ AA 2 ก้อน

รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า: 4894091388163
ขนาด: 140 x 190 x 70 มม.
น้ำหนัก: 400 กรัม
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน