0
Amazing Alarm System
เด็ก ๆ จะได้เข้าใจหลักการของการประกอบวงจรให้อุปกรณ์ทำงาน โดยวงจรเสียงไซเรน และวงจรไฟฉุกเฉินจะต่อแบบวงจรขนาน นั่นคือหากสายไฟที่ต่อกับไซเรนไม่ครบวงจร ก็ยังกดสวิตช์ให้หลอดไฟฉุกเฉินทำงานได้
ราคาพิเศษ550.00 บาท
ข้อมูลโดยสังเขป

    "Amazing Alarm System" เครื่องเตือนภัยฉุกเฉิน ชุดเรียนรู้เริ่มต้นสำหรับผู้สนใจไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ โดยตัวอุปกรณ์จะถูกออกแบบบรรจุไว้ภายในกล่องอย่างดี เรียนรู้การประกอบวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น โดยประกอบวงจรเสียง และแสงสว่าง ในรูปแบบไซเรนรถตำรวจ และไฟฉุกเฉินสีน้ำเงิน แดง ที่หมุนได้ เด็ก ๆ จะได้เข้าใจหลักการของการประกอบวงจรให้อุปกรณ์ทำงาน โดยวงจรเสียงไซเรน และวงจรไฟฉุกเฉินจะต่อแบบวงจรขนาน นั่นคือหากสายไฟที่ต่อกับไซเรนไม่ครบวงจร ก็ยังกดสวิตช์ให้หลอดไฟฉุกเฉินทำงานได้ หรือหากสายไฟที่ต่อกับไฟฉุกเฉินไม่ครบวงจร วงจรเสียงไซเรนก็ยังทำงานได้

    ใช้แบตเตอรี่แบบ AA 2 ก้อน

รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า: 4894091388231
ขนาด: 140 x 190 x 70 มม.
น้ำหนัก: 400 กรัม
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน