0
Anchor CU-TEP Grammar
ทบทวน-ทดสอบ-เฉลยข้อสอบส่วน Grammar ทั้งหมด รวมเทคนิคและขั้นตอนในการทำข้อสอบส่วน Grammar เจาะลึกข้อสอบ Error Identification พร้อมเฉลย รวมข้อสอบ CU-TEP Grammar ที่เข้มข้น จำนวนมากกว่า 1,000 ข้อ ฯลฯ
หนังสือ280.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "Anchor CU-TEP Grammar" เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้เตรียมสอบ CU-TEP Grammar ส่วน Writing : Error Identification ได้คะแนนสูงตามเกณฑ์ที่ทางศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกำหนดที่จะรับเข้าศึกษาต่อ โดยมีเนื้อหาข้อสอบส่วน Grammar ที่เข้มข้น จำนวนมากกว่า 1,000 ข้อ เจาะลึกข้อสอบส่วน Writing : Error Identification พร้อมเฉลยอย่างละเอียด ซึ่งจะช่วยให้ผู้ศึกษามีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

Part 1 : ทบทวน CU-TEP Grammar
CU-TEP Grammar Review - Tests
Writing : Error Identification
- Sentences and Its Parts (ประโยคและส่วนต่าง ๆ ของประโยค)
- Nouns (นาม)
- Pronouns (สรรพนาม)
- Verbs (กริยา)
- Modifiers (คำขยายหรือส่วนขยาย)
ฯลฯ

Part 2 : รวมข้อสอบ CU-TEP Grammar
CU-TEP Grammar Tests
- Writing : Error Identification
- Tests 1-35 เฉลย-อธิบาย

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165471060 (ปกอ่อน) 288 หน้า
ขนาด: 187 x 259 x 13 มม.
น้ำหนัก: 535 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ที.จี.อาร์.อี, ศูนย์หนังสือ
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน