0
Anchor CU-TEP Grammar
ทบทวน-ทดสอบ-เฉลยข้อสอบส่วน Grammar ทั้งหมด รวมเทคนิคและขั้นตอนในการทำข้อสอบส่วน Grammar เจาะลึกข้อสอบ Error Identification พร้อมเฉลย รวมข้อสอบ CU-TED Grammar ที่เข้มข้น จำนวนมากกว่า 1000 ข้อ พร้อมเฉลย
หนังสือ280.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "Anchor CU-TEP Grammar" เล่มนี้ จะช่วยให้ผู้เตรียมสอบ CU-TEP ส่วน Writing: Error Identification ได้คะแนนสูงตามเกณฑ์ที่ทางศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกำหนดที่จะรับเข้าศึกษาต่อโดยมีเนื้อหาข้อสอบส่วน Grammar เจาะลึกข้อสอบส่วน Writing: Error Identification พร้อมเฉลยอย่างละเอียด นับเป็นหนังสือที่มีคุณภาพเล่มหนึ่งในชุด Anchor CU-TEP ที่ประกอบด้วยหนังสือ Anchor CU-TEP with MP3 CD สำหรับผู้ที่ต้องการได้คะแนนสอบสูงทุกส่วน ควรหาไว้ศึกษาให้ครบ

สารบัญ

Part 1 : ทบทวน CU-TEP Grammar CU-TED Grammar Review-Tests Writing Error Identification
- Sentences and Its Parts
- Nouns
- Pronouns
- Verbs
- Modifiers
ฯลฯ

Part 2 : รวมข้อสอบ CU-TEP Grammar CU-TEP Grammar CU-TEP Grammar Tests Writing: Error Identification

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165471176 (ปกอ่อน) 296 หน้า
ขนาด: 184 x 259 x 15 มม.
น้ำหนัก: 535 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ที.จี.อาร์.อี, ศูนย์หนังสือ
เดือนปีที่พิมพ์: 2022
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน