0
Anchor CU-TEP Reading
ทดสอบ-ทดสอบ-เฉลย ส่วน Reading ทั้งหมด รวมเทคนิคและขั้นตอนในการทำข้อสอบส่วน Reading เจาะลึกข้อสอบ Cloze Tests Short Passages Long Passages พร้อมเฉลยและอธิบาย รวมข้อสอบ CU-TEP Reading มีเนื้อหาเข้มข้น
หนังสือ323.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "Anchor CU-TEP Reading" เล่มนี้ ได้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้เตรียมสอบ CU-TEP ส่วน Reading ได้คะแนนสูงตามเกณฑ์ที่ทางศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกำหนดที่จะรับเข้าศึกษาต่อโดยมีเนื้อหา ข้อสอบส่วน Reading ที่เข้มข้นเจาะลึกข้อสอบ Cloze Tests Short Passages พร้อมสรุปความจากเนื้อเรื่องและเฉลยอธิบายอย่างละเอียด

สารบัญ

Part 1 CU-TEP Reading
- ลักษณะคำถามเกี่ยวกับคำศัพท์ในเรื่อง (Vocabulary Questions)
- ลักษณะคำถามเกี่ยวกับคำอ้างอิงในเรื่อง (Reference Questions)
- ลักษณะคำถามเกี่ยวกับข้อเท็จจริงในเรื่อง (Factual Questions)
- ลักษณะคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่เป็นจริงในเรื่อง (Negative Factual Questions)
- ลักษณะคำถามเกี่ยวกับการตีความจากเรื่อง (Inference Questions)
ฯลฯ

Part 2 รวมข้อสอบ CU-TER Reading
- CU-TER Reading Test 1
- เฉลย-อธิบาย
- CU-TER Reading Test 2
- เฉลย-อธิบาย
- CU-TER Reading Test 3
- เฉลย-อธิบาย
- CU-TER Reading Test 4
- เฉลย-อธิบาย
- CU-TER Reading Test 5
- เฉลย-อธิบาย
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165471077 (ปกอ่อน) 320 หน้า
ขนาด: 186 x 258 x 14 มม.
น้ำหนัก: 565 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน