0
Anchor CU-TEP with MP3 CD +MP3 CD
ทบทวน-ทดสอบ พร้อมเฉลยข้อสอบทุกส่วน Listening Reading Writing, รวมเทคนิคและขั้นตอนในการทำข้อสอบ, เจาะลึกข้อสอบ Listening Reading Writing, รวมข้อสอบ CU-TEP ที่เข้มข้น จำนวน 720 ข้อ พร้อมเฉลยอย่างละเอียด
หนังสือ399.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "Anchor CU-TEP with MP3 CD +MP3 CD" เล่มนี้ จะมาเป็นตัวช่วยในการทบทวน-ทดสอบ ข้อสอบทุกส่วน ทั้ง Listening Reading Writing รวมเทคนิคและขั้นตอนในการทำข้อสอบ เจาะลึกข้อสอบ Listening Reading Writing และรวมข้อสอบ CU-TEP ที่เข้มข้น จำนวน 720 ข้อ พร้อมเฉลยอย่างละเอียด ซึ่งจะช่วยให้ผู้ศึกษามีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

Part 1 ความรู้เกี่ยวกับการสอบ CU-TEP
- ส่วนของการฟัง (Listening Comprehension)
- ส่วนของการอ่าน (Reading Comprehension)
- ส่วนของการเขียน (Writing: Error Identification)
- การสอบภาษาอังกฤษ CU-TEP (E-Testing) ด้วยระบบคอมพิวเตอร์

Part 2 รวมข้อสอบ CU-TEP
- CU-TEP Test 1
- CU-TEP Test 2
- CU-TEP Test 3
- CU-TEP Test 4
- CU-TEP Test 5
- CU-TEP Test 6

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165470964 (ปกอ่อน) 272 หน้า
ขนาด: 185 x 261 x 12 มม.
น้ำหนัก: 520 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ที.จี.อาร์.อี, ศูนย์หนังสือ
เดือนปีที่พิมพ์: --/2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน