0
Android กับการเชื่อมต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 (2nd Edition) +DVD
แนะนำวิธีการนำสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตแอนดรอยด์ ไปใช้งานกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสร้างโครงงานที่น่าทึ่ง สนุกกับแอฟพลิเคชั่นที่ใช้งานได้จริง พร้อมคำอธิบายเพื่อสร้างความเข้าใจและต่อยอดได้
หนังสือ209.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือที่นำเสนอข้อมูลและตัวอย่างการนำอุปกรณ์สื่อสารสมัยใหม่หรือที่เรียกว่า Smart Device ทั้งสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android OS) ซึ่งเรียกรวมๆ ว่าเป็นอุปกรณ์แอนดรอยด์ (Android device) ไปใช้ร่วมกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์พกพาสมัยใหม่นี้ในอีกรูปแบบหนึ่ง ที่ทำให้เห็นประโยชน์ของอุปกรณ์แอนดรอยด์ในเชิงวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี อันนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมที่มีรากฐานมาจากวงจรอิเล็กทรอนิกส์และการพัฒนาแอปพลิเคชั่นทางซอฟต์แวร์ แล้วคุณจะรู้ว่า การอิเตอร์เฟสแอนดรอยด์กับอุปกรณ์ภายนอก ไม่ยากอย่างที่คิด!

สารบัญ

บทที่ 1 แนะนำบอร์ด IOIO-Q
บทที่ 2 ติดตั้งเครื่องมือพัฒนาแอปพลิเคชั่นสำหรับอุปกรณ์แอนดรอยด์
บทที่ 3 IOIO Activity แผงวงจรเพื่อการเรียนรู้สำหรับ IOIO และ IOIO-Q
บทที่ 4 ทดสอบการติดต่อระหว่างอุปกรณ์แอนดรอยด์และบอร์ด IOIO-Q
บทที่ 5 เริ่มต้นกับการสร้างแอฟพลิเคชั่น
บทที่ 6 ภาษาจาวาเบื้องต้นของแอนดรอยด์
บทที่ 7 ไลบรารีเบื้องต้นของ IOIO
บทที่ 8 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
บทที่ 9 การใช้งานพอร์ตอินพุตดิจิตอลของ IOIO-Q
บทที่ 10 IOIO-Q กับการอ่านค่าสัญญาณอะนาลอก
บทที่ 11 สร้างสัญญาณ PWM ด้วย IOIO-Q
บทที่ 12 ใช้งาน IOIO-Q กับตัวตรวจจับอะนาลอกหน้าที่พิเศษ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167597096 (ปกอ่อน) 200 หน้า
ขนาด: 184 x 259 x 1 มม.
น้ำหนัก: 395 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน