0
Anime Projector
ชุดเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องฉายภาพยนตร์อย่างง่ายๆ ที่ทำได้ด้วยตัวเอง โดยทำให้เกิดภาพเคลื่อนไหวคล้ายภาพยนตร์จริงๆ ผู้สร้างสามารถวาดภาพและสร้างสรรค์ภาพยนตร์เองได้ด้วย
ราคาพิเศษ599.00 บาท
ข้อมูลโดยสังเขป

    "Anime Projector" เป็นชุดเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องฉายภาพยนตร์อย่างง่ายๆ   ที่ทำได้ด้วยตัวเอง โดยทำให้เกิดภาพเคลื่อนไหวคล้ายภาพยนตร์จริงๆ ผู้สร้างสามารถวาดภาพและสร้างสรรค์ภาพยนตร์เองได้ด้วยรายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า: 4521718950587
ขนาด: 165 x 225 x 60 มม.
น้ำหนัก: 350 กรัม
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน