0
ลด 10%
ArchiCAD 21 Wotkshop Modeler
คู่มือสร้างโมเดลบ้าน 1 หลัง ด้วยโปรแกรม ArchiCAD (เวอร์ชั่น 21) ที่บอกรายละเอียดทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการ นำเสนอด้วยเทมเพลตพร้อมใช้ ให้เริ่มเรียนรู้ได้ทันที (สำหรับเวอร์ชัน 21 ขึ้นไป)
หนังสือ225.00 บาท
e-books(PDF) ?219.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงขึ้นจากประสบการณ์การทำงานของผู้เขียน โดยนำเสนอวิธีการเรียนรู้จากการฝึกทำ เนื้อหาในหนังสือจะเป็นตัวอย่างการสร้างอาคารบ้าน 1 หลัง และไม่ถูกแบ่งเป็นบทอย่างชัดเจน แต่จะเป็นการเริ่มเรียนตั้งแต่ขั้นตอนแรก ต่อเนื่องไปจนถึงขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทำความเข้าใจ และฝึกทำตามขั้นตอนต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ได้รับรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้เครื่องมือ และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำงานได้ ถึงแม้วิธีการทำโมเดลอาคารจะไม่มีกฎตายตัว แต่ตัวอย่างการทำโมเดลอาคารจากหนังสือเล่มนี้ จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถใช้เป็นแนวทางเพื่อพัฒนารูปแบบการทำงานของตนเองได้

    เนื้อหาในเล่ม จะเป็น Workshop ระดับพื้นฐาน จึงเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นฝึกหัด ไปจนถึงผู้ใช้งานในระดับกลาง ที่สามารถฝึกทำตามขั้นตอนได้เลย ผู้เรียนจะเข้าใจการทำงานและความสามารถของโปรแกรมได้อย่างชัดเจน และทราบถึงทิศทางการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองต่อไป ส่วนผู้ใช้งานในระดับกลางที่เคยใช้งานหรือเรียนรู้โปรแกรมมาบ้างแล้วจะเข้าใจภาพรวมของโปรแกรมและเชื่อมต่อวิธีการทำงานในขั้นตอนต่างๆ ได้ดีขึ้น จนสามารถพัฒนาเป็นรูปแบบการทำงานของตนเองได้

สารบัญ

ขั้นตอนการทำงาน
- พื้นฐานโปรแกรม
- เตรียมพร้อมสำหรับการเริ่มทำงาน
- การนำไฟล์ 2D CAD เข้ามาในโปรแกรมอย่างง่าย
ฯลฯ

วิธีการและทริกต่าง ๆ
- ทำการระเบิด (Explode)
- การปรับสีเส้นร่าง
- (Note) เปิดปิดกลุ่มแก้ไข
ฯลฯ

การตั้งค่าต่าง ๆ
- Icon ชนิดต่าง ๆ ของ ArchiCAD
- การตั้งค่า Grid Tool
- การตั้งค่าเสา Columm Tool
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160835119 (ปกอ่อน) 232 หน้า
ขนาด: 187 x 255 x 12 มม.
น้ำหนัก: 475 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: --/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน