0
Arduino Smart Home Projects
ทำบ้านอัจฉริยะด้วย Arduino ไม่ใช่ของยาก เน้นโปรเจ็กติล้วน ๆ สำหรับเอาไปต่อยอด แนะการเชื่อมต่อเพื่อเขียนโปรแกรมด้วยมือถือ
ผู้เขียน นพ มหิษานนท์
หนังสือ232.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "Arduino Smart Home Projects" เล่มนี้ ได้รวบรวมเรียบเรียงสอนการนำบอร์ด Arduino มาสร้างระบบ Smart Home ในรูปแบบ Step by Step โดยเน้นให้อ่านเข้าใจง่าย เรียนรู้ลงมือได้ด้วยตนเอง พร้อมแนะการเชื่อมต่อเพื่อเขียนโปรแกรมด้วยโทรศัพท์มือถือ ภายในเล่มประกอบด้วย 3 โครงงาน คือ

    - โปรเจ็กต์สั่งพัดลมและแอร์ทำงานตามอุณหภูมิ ร้อนน้อยเปิดพัดลม ร้อนมากเปิดแอร์ เปิดแอร์จนเย็นจะปิดแอร์แล้วเปิดเป็นพัดลมโดยอัตโนมัติ
    - โปรเจ็กต์เปิดปิดไฟด้วยรีโมต สร้างแผงควบคุมเพื่อให้เปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ได้ด้วยรีโมตคอนโทรล
    - โปรเจ็กต์ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยมือถือ เปลี่ยนจากการใช้รีโมตที่ดูไม่ทันสมัย มาควบคุมการเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยโทรศัพท์มือถือ

สารบัญ

- การเขียนโปรแกรม Arduino ด้วยมือถือ
- โปรเจ็กต์สั่งพัดลมและแอร์ทำงานตามอุณหภูมิ
- การทดสอบอุปกรณ์วัดอุณหภูมิ
- หลักการทำงานและวงจรของโปรเจ็กต์ควบคุมพัดลมและแอร์
- โปรแกรมสำหรับการทำงานตามอุณหภูมิ
- การประกอบชิ้นส่วนโปรเจ็กต์ควบคุมพัดลมและแอร์
- ลองทดสอบโปรเจ็กต์แรก
- Smart Home ด้วยการควบคุมแบบไร้สาย
- โปรเจ็กต์ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยมือถือ
- รู้จักกับ Bluetooth Module
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167502991 (ปกอ่อน) 288 หน้า
ขนาด: 146 x 210 x 13 มม.
น้ำหนัก: 325 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์CORE FUNCTION, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 1/2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน