0
Arduino Uno + ตัวอย่างงาน IoT
ครบถ้วนสำหรับผู้เริ่มต้น เน้นตัวอย่างประกอบการเรียนรู้ เรียนรู้วิธีใช้ Arduino แบบทำตามได้จริงสำหรับการพัฒนางานด้าน IoT พื้นฐานการใช้รีเลย์ และตัวอย่างการเปิดปิดอุปกรณ์ภายในบ้าน
หนังสือ217.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ Arduino UNO เล่มนี้ ได้อธิบายถึงวิธีใช้งาน Arduino ในระดับพื้นฐาน เริ่มจากแนะนำความรู้เกี่ยวกับภาษา C/C++ สำหรับเขียนโค้ดควบคุม Arduino จากนั้นได้กล่าวถึงวิธีการต่อวงจร, การวัดค่าอินพุต วิธีควบคุมเอาต์พุต, ตัวอย่างการใช้งานเซนเซอร์ยอดนิยม, วิธีแสดงผลในแบบต่าง ๆ, วิธีควบคุมมอเตอร์กระแสตรง, สเต็ปเปอร์มอเตอร์ และเซอร์โวมอเตอร์ ภายในเล่มยังได้อธิบายวิธีการติดตั้งซอฟต์แวร์สำหรับติดต่อสื่อสารกับ Arduino ทั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์พีซีและเครื่องแมคอินทอช จากนั้นก็ได้แนะนำวิธีทดลองการใช้งาน Arduino และการสร้างโปรเจ็กต์แบบง่าย ๆ ซึ่งพื้นฐานเหล่านี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานต่อยอดการสร้างสรรค์อื่น ๆ เพิ่มเติมได้

สารบัญ

Chapter 1 แนะนำ Arduino
Chapter 2 ชนิดข้อมูลและตัวแปร
Chapter 3 ตัวดำเนินการ (Operator)
Chapter 4 การเลือกทำด้วยการกำหนดเงื่อนไข (Decision Making)
Chapter 5 การวนรอบทำซ้ำ (Loops)
Chapter 6 ฟังก์ชัน
Chapter 7 คลาสและออบเจ็กต์
Chapter 8 ขาอินพุตและเอาต์พุต
Chapter 9 แนะนำ Pulse Width Modulation
Chapter 10 การรับส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162625602 (ปกอ่อน) 296 หน้า
ขนาด: 147 x 210 x 16 มม.
น้ำหนัก: 400 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซิมพลิฟาย, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน