0
Asean Atlas แผนที่ความรู้อาเซียน
เรียนรู้ข้อมูลสำคัญของประเทศเพื่อนบ้านผ่านแผนที่
หนังสือ84.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "Asean Atlas แผนที่ความรู้อาเซียน" เล่มนี้ จะช่วยส่งเสริมทักษะสำคัญต่าง ๆ ให้แก่เด็กไทย ผ่านข้อมูลเบื้องต้นของอาเซียนแบบภาพรวม ทั้งทักษะทางภูมิศาสตร์ (Geographical Skill) ทักษะการใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ (Historical Methodology) ทักษะการคิดเชิงระบบ (System Thinking) และทักษะการศึกษาด้วยตนเอง (Self-Directed Learning) เรียนรู้ข้อมูลสำคัญของประเทศเพื่อนบ้านผ่านแผนที่ ตื่นตาไปกับภาพประกอบสีสันสดใส ให้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน และเสริมสร้างทักษะเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียนไปพร้อม ๆ กัน

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165412650 (ปกอ่อน) 32 หน้า
ขนาด: 218 x 280 x 3 มม.
น้ำหนัก: 150 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์คิดบวก, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 4/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน