0
AutoCAD 2013 ฉบับสมบูรณ์ +CD-ROM
เจาะลึก! ความสามารถ AutoCAD สำหรับผู้เริ่มต้นจนถึงระดับมือโปร
หนังสือ284.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    คู่มือสอนการเขียนแบบสำหรับผู้เริ่มต้นจนถึงระดับมือโปร อธิบายพื้นฐานการเขียนแบบ 2 มิติ 3 มิติ รู้จักการใช้เครื่องมือเขียนแบบแก้ไขและตกแต่งแบบ การสร้าง Block แบบเลือกปรับค่าได้ การนับจำนวนวัตถุ เข้าใจการเขียนแบบไอโซเมตริกบนระนาบเดียวและสองระนาบ ปรับองค์ประกอบให้สมส่วนอย่างรวดเร็วด้วยฟังก์ชั่น Annotation Scaling การขึ้นโมเดล 3 มิติ และการใช้ความสามารถพืเศษด้าน 3 มิติเฉพาะตัวการพิมพ์แบบลงมาตราส่วนและการพิมพ์หลายแผ่นจากหลายไฟล์พร้อมกันเสริมความเข้าใจด้วยตัวอย่างจริงกว่า 80 ชิ้นงาน และท้ายเล่มฟรีซีดีสอนการใช้เครื่องมือและไฟล์ตัวอย่าง

สารบัญ

Chapter 1 เริ่มต้นกับ AutoCAD
Chapter 2 คำสั่งที่ใช้ประกอบการเขียนแบบ
Chapter 3 คำสั่งการเขียนแบบ
Chapter 4 คำสั่งแก้ไขวัตถุ
Chapter 5 การทำงานกับวัตถุ
Chapter 6 การใช้เลเยอร์
Chapter 7 การนำภาพมาประกอบใน AutoCAD
Chapter 8 การใช้งานเส้นประ/การบอกขนาดวัตถุตัวชี้
Chapter 9 การปรับขนาดข้อความ/สัญลักษณ์อัตโนมัติ
Chapter 10 การพิมพ์แบบ
Chapter 11 การเขียนภาพไอโซเมตริก
Chapter 12 การสร้างวัตถุ 3 มิติ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162621123 (ปกอ่อน) 504 หน้า
ขนาด: 164 x 218 x 28 มม.
น้ำหนัก: 790 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซิมพลิฟาย, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 5/2013
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน