0
B-bug ปฏิวัติการกลัดกระดุม B-BUG17.9
นวัตกรรมใหม่ ในการกลัดกระดุม ด้วย B-Bug ปฏิวัติการกลัดกระดุม (ภาค 1)
ราคาพิเศษ40.00 บาท
ข้อมูลโดยสังเขป

นวัตกรรมใหม่ B-Bug ปฏิวัติการกลัดกระดุม (ภาค 1) ที่จะมาช่วยให้การกลัดกระดุม ใส่และถอดได้สะดวก และประหยัดเวลายิ่งขึ้น เพียง จับ จรด กด และบิด

- ใช้สำหรับกลัดกระดุม
- ใส่และถอดสะดวกกว่า
- ลดเวลาหลายเท่า
- ลดช่องว่างที่ทำให้โป๊
- ร่วมปกป้องผู้ไม่มีเจตนา
- ไม่ทำให้ระคายเคือง
- ไม่เสี่ยงบาดเจ็บ
- ไม่ทำให้เล็บเป็นรอย
- ทำให้เสื้ออยู่ทรงมากขึ้น
- กระตุ้นความสร้างสรรค์

รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า: 8852401021717
ขนาด: 92 x 148 x 5 มม.
น้ำหนัก: 15 กรัม
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน