0
ลด 10%
Basic CHEM TEST : โจทย์เคมี ม.4-5-6 ฉบับเน้นความเข้าใจและเสริมโจทย์เข้ม
เหมาะสำหรับใช้ฝึกทำโจทย์เพื่อพัฒนาความรู้พื้นฐานวิชาเคมีในระดับชั้น ม.4-5-6 ให้แม่นยำ และใช้เตรียมสอบในระดับชั้น ม.4-5-6
หนังสือ171.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่สำคัญวิชาเคมี สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5-6 ซึ่งมีจุดประสงค์หลักเพื่อพัฒนาพื้นฐานความรู้วิชาเคมี ในระดับชั้น ม.4-5-6 โดยเน้นความแม่นยำในเนื้อหา มีทักษะในการทำโจทย์ข้อสอบ ตั้งแต่โจทย์พื้นฐานทั่วไปในระหว่างเรียน โจทย์เข้มเพื่อเน้นเกรดการเรียน และโจทย์ยากเพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย พร้อมแบบทดสอบที่หลากหลาย โดยมีแบบเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้ฝึกทำโจทย์เพื่อพัฒนาความรู้พื้นฐานวิชาเคมีในระดับชั้น ม.4-5-6 ให้แม่นยำ และใช้เตรียมสอบในระดับชั้น ม.4-5-6

สารบัญ

บทที่ 1 อะตอมและตารางธาตุ
บทที่ 2 พันธะเคมี
บทที่ 3 สมบัติของธาตุและสารประกอบ
บทที่ 4 ปริมาณสารสัมพันธ์
บทที่ 5 ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส
บทที่ 6 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
บทที่ 7 สมดุลเคมี
บทที่ 8 กรด-เบส
บทที่ 9 ไฟฟ้าเคมี
บทที่ 10 ธาตุและสารประกอบอนินทรีย์ในอุตสาหกรรม
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162374517 (ปกอ่อน) 436 หน้า
ขนาด: 187 x 261 x 21 มม.
น้ำหนัก: 780 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน