0
Basic Grammar ไวยากรณ์อังกฤษแบบเข้าใจง่าย ประถมปลาย
เรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ สำหรับน้อง ๆ ชั้นประถมปลาย เพื่อใช้เป็นแนวทางการเรียน การสอบ หมั่นฝึกฝน พูด อ่าน เขียน กับผู้ปกครอง และเพื่อน ๆ จากตัวอย่างการใช้ประโยคสนทนาแบบเข้าใจง่าย ๆ
หนังสือ185.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "Basic Grammar ไวยากรณ์อังกฤษแบบเข้าใจง่าย ประถมปลาย" เล่มนี้ ได้ปูพื้นฐานไวยากรณ์ให้กับน้อง ๆ วัยประถมปลายเพื่อก้าวเข้าสู่ระดับชั้นการศึกษาที่สูงขึ้นในอนาคตเรียนรู้ง่าย    มีคำศัพท์ต่าง ๆ พร้อมประโยคตัวอย่างประกอบ สามารถนำไปใช้ในชั้นเรียน และชีวิตประจำวันได้ For example, Alphabet, Nouns, Articles,Tenses

สารบัญ

Unit 1 : Alphabet
Unit 2 : Numbers
Unit 3 : Nouns
Unit 4 : Articles
Unit 5 : Pronouns
Unit 6 : Verbs
Unit 7 : Adverbs
Unit 8 : Adjectives
Unit 9 : Prepositions
Unit 10 : Conjunctions
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165781107 (ปกอ่อน) 108 หน้า
ขนาด: 190 x 215 x 6 มม.
น้ำหนัก: 290 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ต
สำนักพิมพ์ซันไชล์ดเลิร์นนิง, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน