0
Basic Phonics โฟนิกส์พื้นฐานสำหรับเด็ก
มาสนุกกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยหลักโฟนิกส์กันเถอะ
หนังสือ128.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    มาสนุกกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยหลักโฟนิกส์กันเถอะ! โฟนิกส์ช่วยสร้างพื้นฐานด้านการออกเสียง สอนความสัมพันธ์ของเสียงตัวอักษร ช่วยให้การอ่าน การเขียน การสะกดคำ เป็นระบบและง่ายขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องท่องจำ

สารบัญ

Let's Learn the Alphabet Aa-Zz
Begining Sound Aa-Zz
Short Vowel Aa
Short Vowel Ee
Short Vowel Ii
Short Vowel Oo
Short Vowel Uu
Long Vowel Aa
Long Vowel Ee
Long Vowel Ii
Long Vowel Oo
Long Vowel Uu

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858757423533 (ปกอ่อน) 112 หน้า
ขนาด: 210 x 295 x 6 มม.
น้ำหนัก: 320 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซันไชล์ดเลิร์นนิง, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2022
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน