0
ลด 50%
Beetle Bot
ชุดเรียนรู้ Beetle Bot หุ่นยนต์แมลง สอนให้รู้จักการขับเคลื่อนของกลไกเฟือง มอเตอร์ และวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายๆ เป็นชุด KIT แบบประกอบเอง หรือที่เรียกกันว่า DIY มีคู่มือการประกอบ อย่างละเอียดให้ทำตามได้
ของเล่น ikids ลด 50%
ของเล่น ikids ลด 50%
อ่านต่อ
ราคาพิเศษ300.00 บาท
ข้อมูลโดยสังเขป

    "Beetle Bot" ชุดเรียนรู้ Beetle Bot หุ่นยนต์แมลง สอนให้รู้จักการขับเคลื่อนของกลไกเฟือง มอเตอร์ และวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายๆ โดยประกอบเป็นตัวหุ่นยนต์ ที่เลียนแบบการเคลื่อนที่ของแมลง เป็นชุด KIT แบบประกอบเอง หรือที่เรียกกันว่า DIY (do it youself) ที่สามารถทำได้ด้วยตัวเอง การประกอบง่าย เพราะมีคู่มือการประกอบ อย่างละเอียดให้ทำตามได้ ใช้พลังงานจากถ่านไฟฉายขนาด AA จำนวน 2 ก้อน ต่อเข้ากับมอเตอร์ไฟฟ้า การใช้งานภายใต้การควบคุมดูแลของครู หรือผู้ปกครอง ตามเอกสารกำกับข้างกล่อง

    เพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้เสริมให้แก่ นักเรียนระดับชั้นประถม-มัธยมต้น หลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระที่ 5 พลังงาน มาตรฐาน ว 5.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการดำรงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงานปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารและพลังงาน ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

ชุดเรียนรู้หุ่นยนต์กลไกมีทั้งหมด 4 รูปแบบ ดังนี้
1. ชุดเรียนรู้ Digger Bot หุ่นยนต์รถขุด
2. ชุดเรียนรู้ Boat Bot หุ่นยนต์เรือ
3. ชุดเรียนรู้ Beetle Bot หุ่นยนต์แมลง
4. ชุดเรียนรู้ Bubble Bot หุ่นยนต์เป่าฟองสบู่

รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า: 5225890000144
ขนาด: 190 x 260 x 50 มม.
น้ำหนัก: 300 กรัม
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน