0
Before Success กว่าจะถึงวันนั้น
การทำงานให้ประสบความสำเร็จในชีวิต ไม่ใช่เพียงแค่การขยันทำงานมากกว่าผู้อื่น หากแต่ต้องรู้จักบริหารจัดการตนเอง ให้ทำงานอย่างชาญฉลาด เพื่อให้มีเวลาเหลือจากการทำงานส่วนหนึ่ง มีความสุขกับตัวคุณเอง ฯลฯ
ผู้เขียน โป๊ยเซียน
หนังสือ223.25 บาท
e-books(PDF) ?235.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "Before Success กว่าจะถึงวันนั้น" เป็นหนังสือที่แนะนำเรื่องการทำงานเพื่อให้ประสบความสำเร็จในชีวิต โดยเริ่มต้นจากวิธีคิดจัดการกับตัวเอง แล้วลงมือทำงานด้วยความมุ่งมั่น พากเพียร ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค หากแต่ต้องทำงานอย่างชาญฉลาด มีความสุข สนุกกับงานที่ทำ หนังสือเล่มนี้ประกอบไปด้วยข้อมูลที่จะช่วยแนะนำการพัฒนากระบวนการทางความคิด หลังจากอ่านแล้ว คุณจะสามารถวิเคราะห์ตัวเองได้ สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจ หรือเป็นผู้ที่มีตำแหน่งหน้าที่ที่สูงหรือไม่ก็ตาม คุณจะได้หลักการและความคิดพื้นฐานสู่ความสำเร็จมาประยุกต์ใช้กับชีวิตคุณไม่น้อยอย่างแน่นอน

สารบัญ

บทนำ : Before Success กว่าจะถึงวันนั้น
Chapter 1 Self-Management: Keys to Success จัดการกับตัวเอง: กุญแจสู่ความสำเร็จ
Chapter 2 Basic Theory to Success ทฤษฎีพื้นฐาน...สู่ความสำเร็จ
Chapter 3 How to Be Successful ทำงานอย่างไร...ให้ประสบความสำเร็จ
Chapter 4 How to Plan for Success วางแผน...เพื่อความสำเร็จ
Chapter 5 Keep Working Hard มุ่งมั่น พากเพียร สู้งานหนัก
Chapter 6 Taking Control Meeting ควบคุมการประชุม
Chapter 7 Good Communicating สื่อสารดี...งานดี
Chapter 8 Timeline, Deadline กำหนดตารางงาน
Chapter 9 Coping with Crisis and Conflict รับมือกับวิกฤต และความขัดแย้ง
Chapter 10 Work-Life Balance สมดุลยภาพชีวิต

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167969107 (ปกอ่อน) 272 หน้า
ขนาด: 130 x 186 x 15 มม.
น้ำหนัก: 245 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์บุ๊กส์วิน, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 9/2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน