0
ลด 10%
Being The Best
จาก A-Z สร้างพลังใจ สู่ความสำเร็จ
หนังสือ153.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้จะทำให้ทุกคนมุ่งสู่ความเป็นเลิศ มองเห็นศักยภาพของตนเอง และนำศักยภาพเหล่านั้นออกมาใช้อย่างเต็มที่ ซึ่งจะช่วยให้ประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างสมดุล ในอดีตแนวทางในการทำงานและการดำเนินชีวิตส่วนตัวมักจะถูกกล่าวถึงและพิจารณาแยกส่วนกัน แต่โลกได้เปลี่ยนไปแล้ว ทุกวันนี้เราจำเป็นต้องทำงานกับบุคคลต่างๆ ซึ่งมีทั้งร่างกาย จิตใจ และปรัชญาในการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกัน เนื้อหาในเล่มจะทำให้คุณมีพลังและควบคุมชีวิตให้สามารถเดินไปตามกระแสนี้ได้ โดยจะแบ่งปันกลยุทธ์ในการประสบความสำเร็จอย่างตรงไปตรงมา ค้นหารูปแบบเฉพาะสำหรับตัวคุณ ช่วยนำทางให้ชีวิตส่วนตัวและธุรกิจของคุณรอดพ้นจากภัยรอบด้านที่มีอยู่มากมาย โดยได้จัดโครงสร้างของเนื้อหาเรียงไปตามตัวอักษร A-Z เพื่อแสดงถึงคุณลักษณะ 26 อย่างที่จะนำไปสู่ความเป็นเลิศ โดยเน้นไปในด้านการปฏิบัติได้จริง

สารบัญ

A : Attention (คววามใส่ใจ)
B : Belief (ความเชื่อ)
C : Compass (เข็มทิศชีวิต)
D : Decision (การตัดสินใจ)
E : Emotional Intelligence or EQ (ความฉลาดทางอารมณ์ หรือ อีคิว)
F : Fear (ความกลัว)
G : Goal-Setting Formula (สูตรในการตั้งเป้าหมาย)
H : Hero (ฮีโร่)
I : Internally-referenced (เป็นตัวของตัวเอง)
J : Journey (หนทางในการดำเนินชีวิต)
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160802463 (ปกอ่อน) 184 หน้า
ขนาด: 173 x 220 x 10 มม.
น้ำหนัก: 305 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2011
ชื่อเรื่องต้นฉบับBeing The Best
สำนักพิมพ์ต้นฉบับ : Capstone Publishine Gata
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน