0
ลด 50%
Bible Stories 1 : เรื่องเล่าจากพระคัมภีร์ ตอน กำเนิดโลกและปาฏิหาริย์จากพระเจ้า +CD
ชุดอัจฉริยะเก่งอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน SE-ED Genius Readers พร้อมคำแปลศัพท์หน้าต่อหน้า
หนังสือ69.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    โลกถือกำเนิดได้อย่างไร ใครสร้างฟ้า น้ำ สวรรค์ แผ่นดิน มนุษย์คู่แรก อาดัมกับอีฟแห่งอีเดน ต้นเหตุแห่งบาปกำเนิด เหตุใดมนุษย์จึงมีหลายชนชาติ หลากภาษา ปาฏิหาริย์แห่งพระเจ้าเกิดขึ้นได้อย่างไร มาร่วมกันค้นหาเรื่องราว ความรักที่พระองค์มีต่อมวลมนุษย์กันได้เลย

สารบัญ

Chapter 1
- The Creation
- Adam and Eve

Chapter 2
- Cain and Abel
- Noah's Ark
- Tower of Babel

Chapter 3
- Moses and the Burning Bush
- Escape from Egypt
- The Ten Commandments

Chapter 4
- Samson
- David and Goliath

Chapter 5
- King Solomon
- Daniel and the Lion

ข้อมูลเพิ่มเติม

อ่านสนุก เก่งอังกฤษ ด้วยหนังสืออ่านนอกเวลาภาษาอังกฤษ ชุด "SE-ED Genius Readers" อัจฉริยะเก่งอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน
- ออกแบบให้อ่านง่าย ช่วยพัฒนาภาษาอังกฤษได้เร็วขึ้น
- แบ่งระดับยากง่าย 5 ระดับ ให้เลือกอ่านตามความเหมาะสม
- อ่านสนุก ไม่สะดุด ด้วยคำแปลศัพท์หน้าต่อหน้า
- CD ฝึกฟัง-พูด พร้อมแบบฝึกหัดฟังท้ายเล่ม
- แปลประโยคยาก อธิบายไวยากรณ์ เกร็ดความรู้ และแบบฝึกหัดท้ายบท

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160827206 (ปกอ่อน) 112 หน้า
ขนาด: 144 x 210 x 6 มม.
น้ำหนัก: 170 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน