0
ลด 10%
Bible Stories 2 เรื่องเล่าจากพระคัมภีร์ ตอน ประวัติพระเยซู +CD
ชุดอัจฉริยะเก่งอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน SE-ED Genius Readers พร้อมแปลศัพท์หน้าต่อหน้า
หนังสือ117.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสืออ่านนอกเวลาภาษาอังกฤษเล่มนี้ จะพาเด็กๆ ย้อนเวลาสู่ช่วงคริสตกาล ตามรอยพระเยซูผู้ยิ่งใหญ่ เพลิดเพลินด้วยคำสอน อันเป็นหัวใจของคริสต์ศาสนา...ศาสนาแห่งความรัก ความศรัทธา และการให้อภัย พร้อมสัมผัสพลานุภาพแห่งพระผู้เป็นเจ้า! ให้ทั้งความเพลิดเพลินและฝึกฝนภาษาไปพร้อมๆ กันเลยทีเดียว

สารบัญ

Chapter 1
- Jasus Is Born
- The Visit of the Magi
- Jasus Is Baptized
- The Temptation of Jasus

Chapter 2
- Jasus Cures the Sick
- The Sermon on the Mount
- Jasus Calms a storm
,etc.

ข้อมูลเพิ่มเติม

อ่านสนุก เก่งอังกฤษ ด้วยหนังสืออ่านนอกเวลาภาษาอังกฤษ ชุด "SE-ED Genius Readers" อัจฉริยะเก่งอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน
- ออกแบบให้อ่านง่าย ช่วยพัฒนาภาษาอังกฤษได้เร็วขึ้น
- แบ่งระดับยากง่าย 5 ระดับ ให้เลือกอ่านตามความเหมาะสม
- อ่านสนุก ไม่สะดุด ด้วยคำแปลศัพท์หน้าต่อหน้า
- CD ฝึกฟัง-พูด พร้อมแบบฝึกหัดฟังท้ายเล่ม
- แปลประโยคยาก อธิบายไวยากรณ์ เกร็ดความรู้ และแบบฝึกหัดท้ายบท

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160801404 (ปกอ่อน) 120 หน้า
ขนาด: 144 x 210 x 6 มม.
น้ำหนัก: 180 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2010
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน