0
Biology Key Concepts หลักชีววิทยาสำหรับเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย
หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมประเด็นสำคัญและหลักวิธีคิดในการแก้โจทย์ชีววิทยา สำหรับเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย ใช้ทบทวนในระยะเวลาอันสั้น เหมาะสำหรับ ม.6 และเด็กซิ่ว
หนังสือ179.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ปัญหาส่วนใหญ่ของนักเรียนที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย คือ การวางแผนอ่านหนังสือเตรียมสอบ โดยเฉพาะวิชาชีววิทยา เนื่องจากเป็นวิชาที่มีเนื้อหาจำนวนมาก รายละเอียดค่อนข้างเยอะ ทำให้ไม่สามารถจับประเด็นหรือให้น้ำหนักความสำคัญในแต่ละบทได้ อีกทั้งแนวข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยในปัจจุบัน ยังเน้นการคิดวิเคราะห์ ทำให้หลายคนอ่านหนังสือไม่ทัน

    หนังสือ "Biology Key Concepts" เล่มนี้ จึงเขียนขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยนำเนื้อหาจากแนวข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่พบบ่อยในแต่ละเรื่องมาแยกเป็นประเด็น เป็นจุดสำคัญพร้อมยกตัวอย่างโจทย์และวิธีคิดในการแก้ปัญหา ตลอดจนสอดแทรกข้อควรรู้เพิ่มเติมที่พบในข้อสอบ ดังนั้นจะช่วยให้นักเรียนสามารถจับ Key Points ที่สำคัญของแนวข้อสอบได้ว่า ในแต่ละปี ลักษณะแนวข้อสอบจะออกมาในรูปแบบใด ทำให้อ่านหนังสือได้ตรงจุด ลดระยะเวลาและเพิ่มความมั่นใจแก่นักเรียนก่อนสู่สนามสอบจริง

สารบัญ

Chapter 1 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
Chapter 2 เคมีของสิ่งมีชีวิต
Chapter 3 เซลล์ของสิ่งมีชีวิต
Chapter 4 การขนส่งสารของเซลล์
Chapter 5 การแบ่งเซลล์
Chapter 6 ระบบย่อยอาหาร
Chapter 7 การหายใจระดับเซลล์
Chapter 8 ระบบหายใจ
Chapter 9 การรักษาดุลยภาพร่างกาย
Chapter 10 ระบบหมุนเวียนโลหิต
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165772426 (ปกอ่อน) 160 หน้า
ขนาด: 210 x 290 x 9 มม.
น้ำหนัก: 430 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์Short Note, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 1/2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน