0
Bluray My King ในหลวงในดวงใจ (บรรจุกล่อง : Set)
สารคดีบันทึกประวัติศาสตร์ที่นำเสนอปรัชญาการใช้ชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียง ที่สะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพ 9 ด้าน ผ่านพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ผู้ซึ่งเป็นศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งชาติ
ราคาพิเศษ2,499.00 บาท
ข้อมูลโดยสังเขป

    "My King ในหลวงของเรา" สารคดีบันทึกประวัติศาสตร์ที่นำเสนอปรัชญาการใช้ชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียง ที่สะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพ 9 ด้าน ผ่านพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ผู้ซึ่งเป็นศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งชาติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุ 85 พรรษา

    สารคดีบันทึกประวัติศาสตร์ครั้งนี้ จัดทำโดยความร่วมมือของ "มูลนิธิชัยพัฒนา" ร่วมกับ "บริษัท เอสทีจี มัลติมีเดีย จำกัด" และได้ทีมงานมืออาชีพจาก "เนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก" มาเป็นผู้ผลิตและถ่ายทำสารคดี โดยใช้เวลาเก็บรวบรวมข้อมูล และลงพื้นที่ถ่ายทำนานกว่า 2 ปี เพื่อ "เทิดพระเกียรติและเฉลิมฉลองในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 85 พรรษา" แห่ง "องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี" ด้วยการถ่ายทอดเรื่องราวแห่งพระราชประวัติและวิชาของพ่อทั้ง 9 ประการ ที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระราชทานสู่ปวงชนชาวไทย อันเป็นบทเรียนที่ได้จากการทรงงานด้วยพระองค์เอง และกลายมาเป็นแนวทางการพัฒนาประเทศของคนไทยทั้งแผ่นดิน พร้อมความประทับใจจาก 66 นักเขียนกิติมศักดิ์ระดับประเทศ เนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 66 ปี ซึ่งมาบรรจบในปี 2555 ภายใต้หัวข้อ "วิชาแห่งพระอัจฉริยภาพจากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ประทับในหัวใจ" ซึ่งเป็นประสบการณ์โดยตรงของนักเขียนกิตติมศักดิ์แต่ละท่านที่ได้รับการตกผลึกพลังแห่งการเรียนรู้จากพ่อของแผ่นดิน

    เนื้อหาพิเศษ
    - เรื่องจริงและแรงบันดาลใจโดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
    - บทสัมภาษณ์และความในใจจากผู้เขียนบทสารคดีโดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
    - มิวสิควีดีโอ "ในหลวงในดวงใจ" 

    ภายในชุดประกอบด้วย
1. บรรจุภัณฑ์สีทอง
    - บรรจุภัณฑ์สีทอง ออกแบบพิเศษ ขนาด 21 x 26.5 x 6.5 cm.
    - ด้านหน้าบรรจุภัณฑ์ทะลุ ปิดด้วยแผ่นใส ให้มองเห็นภายในเป็นกรอบรูปสีทองภาพพระบรมฉายาลักษณ์

2. กรอบรูปพระบรมฉายาลักษณ์ที่ระลึก
    - ภาพพระบรมฉายาลักษณ์รูปแบบ 3 มิติ
    - บรรจุภายในกรอบรูปอะคริลิค สีทอง
    - ขนาด 18 x 23.5 x 1.5 cm

3. กล่อง Steel Book สีทอง ขนาด 13.6 x 17 x 1.5 cm. ภายในบรรจุ
    - บลูเรย์ (All Zone) จำนวน 50 GB 1 แผ่น สกรีนทอง
    - ดีวีดี (All Zone Dual Layer) จำนวน 1 แผ่น สกรีนเงิน
    - ซีดี จำนวน 1 แผ่น สกรีนบรอนซ์ เพลง "ในหลวงในดวงใจ" ขับร้องโดย ธงไชย แมคอินไตย์
    - ใบแทรก : รายละเอียดที่มาของโครงการสารคดี

4. หนังสือบทความสารคดีพระราชประวัติที่สะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
    - เรื่องจริงและแรงบันดาลใจโดย "ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล" 
    - บรรณาธิการและเรียบเรียงโดย "ภัทราวรรณ พูลทวีเกียรติ์" บรรณาธิการอำนวยการฝ่าย Amarin Publishing Service บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
    - พร้อมบทความพิเศษ ถ่ายทอดเรื่องราวจากพระอัจฉริยภาพทั้ง 9 ที่ประทับใจจากประสบการณ์ตรงโดย 66 นักเขียนกิตติมศักดิ์ระดับชาติ
    - ร่วมด้วยความในใจและความรู้สึกจากส่วนลึกของหัวใจที่มีต่อในหลวงของเราโดย 9 ศิลปินดัง
    - ความยาว 224 หน้า

5. ใบรับรองผลิตภัณท์ พร้อม Serial Number
    - ใบรับรองผลิตภัณฑ์เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของสำหรับผู้ถือผลิตภัณฑ์ชุดพิเศษที่จัดทำขึ้นในวโรกาสสำคัญ
    - พิมพ์ด้วยฟอยล์สีทองสวยงามควรค่าแก่การเก็บสะสม
    - ขนาด 17.5 x 23 cm

6. E-Card ในรูปแบบที่คั่นหนังสือ
    - จัดทำพิเศษเพื่อ Download บทความฉบับภาษาอังกฤษ ผ่านทาง E-Book Application www.asiabooks.com
    - ออกแบบพิเศษในรูปแบบที่คั่นหนังสือที่ระลึกเพื่อเก็บสะสม
    - ขนาด 5 x 14 cm.

    ภาพยนตร์สารคดีที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลานุภาพแห่งพระราชประวัติที่สะท้อนถึงพระอัจริยภาพขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
    - ควบคุมการผลิต โดย "รุ่งธรรม พุ่มสีนิล" เจ้าของ 7 รางวัล เอเชี่ยน เทเลวิชั่น อวอร์ดส์
    - ความในใจของ "ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล" และ "ธงไชย แมคอินไตย์" กับโครงการ "ในหลวงของเรา" 
    - ถ่ายทำด้วยระบบไฮเดฟฟินิชั่น 16 : 9 ความยาว 120 นาที
    - เสียง : ไทย 5.1 / อังกฤษ 5.1 คำบรรยายไทย : ไทย/อังกฤษ
    - ถ่ายทอดอารมณ์แห่งความประทับใจโดย "ธงไชย แมคอินไตย์" 
    - ให้เสียงภาษาอังกฤษโดย "คริสโตเฟอร์ ไรท์" 
    - รายได้ส่วนหนึ่งสมทบ มูลนิธิชัยพัฒนา

    พระอัจฉริยภาพทั้ง 9 ด้านของ "My King ในหลวงของเรา" เพื่อเป็นวิชาชีวิตและธรรมะให้กับคนไทยทั้งชาติ ดังนี้
1. ธรรมชาติหล่อหลอม : ด้านธรรมชาติ
    1. รศ.น.สพ.ปานเทพ รัตนากร
    2. รศ.อัษฎางค์ ปาณิกบุตร
    3. ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร
    4. ผศ.ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์
    5. ดร.โคทม อารียา
    6. ปัญญา ปุลิเวคินทร์
    7. ดำรงค์ พิเดช
    8. รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์
    9. อรรณพ กิตติกุล
    10. ดร.วนิษา เรซ (หนูดี)
    11. ยลลดา เกริกก้อง สวนยศ

2. สายธารแห่งดนตรี : ด้านดนตรี
    12. ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัตน์
    13. ร.ต.สุเทพ วงศ์กำแหง
    14. ร.ต.ศ. ดร.(พิเศษ) แมนรัตน์ ศรีกรานนท์
    15. เจนภพ จบกระบวนวรรณ
    16. ประภาส ชลศรานนท์
    17. ภูษิต ไล้ทอง
    18. ชีวิน โกสิยพงษ์ (บอย โกสิยพงษ์)
    19. ดลชัย บุณยะรัตเวช
    20. อนันต์ ลือประดิษฐ์

3. บันทึกผ่านเลนส์พ่อ : ด้านถ่ายภาพ
    21. แก้วขวัญ วัชโรทัย
    22. ฐาปน สิริวัฒนภักดี
    23. ยุทธนา อัจฉริยวิญญู
    24. นิติกร กรัยวิเชียร
    25. ธีรเดช วงศ์พัวพัน

4. ความงดงามแห่งศิลปวิทยาการ : ด้านศิลปกรรมและวรรณกรรม
    26. พล.ท.หญิงพูนภิรมย์ สิปตพัลลภ
    27. ปัญญา นิรันดร์กุล
    28. ประภัสสร เสวิกุล
    29. จิระนันท์ พิตรปรีชา
    30. โกวิทย์ ผดุงเรืองกิจ
    31. รวิชญ์ เทิดวงส์

5. แรงลม แรงน้ำ และแรงใจ : ด้านกีฬา
    32. ศ.(พิเศษ) เจริญ วรรธนะสิน
    33. ดร.ชาญวิทย์ ผลชีวิน
    34. เศรษฐา ศิระฉายา
    35. แทมมารีน ธนสุกาญจน์

6. ธรรมปฏิบัติ : ด้านศาสนา
    36. เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปสโณ)
    37. พระคุณเจ้าฟรังซีสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
    38. อาศิส พิทักษ์คุมพล
    39. พระพยอม กัลยาโณ
    40. พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล
    41. พระครูไพศาลสาครกิจ (ชั้นเอกพิเศษ)
    42. ดำรง พุฒตาล
    43. ดนัย จันทร์เจ้าฉาย
    44. อัญชลี จงคดีกิจ

7. เครื่องมือจากสมองและสองมือ : ด้านนักประดิษฐ์
    45. ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
    46. ผศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต
    47. ปัจฉิมา ธนสันติ
    48. ทพ.สม สุจีรา
    49. ทรงพล ชัญมาตรกิจ
    50. แทนคุณ จิตต์อิสระ

8. ช่วยเขาให้ช่วยเหลือตัวเอง : ด้านนักพัฒนาการศึกษา
    51. ขวัญแก้ว วัชโรทัย
    52. รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา
    53. ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ
    54. กรรณิกา ธรรมเกษร
    55. วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์ (โหน่ง a day)
    56. จอม เพชรประดับ

9. รอยยิ้มของมหาชน : พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นนักพัฒนาแผ่นดินให้เจริญรุ่งเรือง
    57. พญ.คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์
    58. นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์
    59. ณพอาภา เทวกุล ณ อยุธยา
    60. กนก รัตน์วงศ์สกุล
    61. สายใจ อภิรัตน์ไพบูลย์
    62. ทฤษฎี สหวงษ์
    63. พรพรรณ ชุนหชัย (เจนนิเฟอร์ คิ้ม)
    64. เจริญพร อ่อนละหม้าย (โก๊ะตี๋)
    65. เพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ
    66. ตัน ภาสกรนที

    ร่วมด้วยภาพถ่ายศิลปินชุดพิเศษจากโครงการ "ยิ้มให้พ่อ" อาทิ
    - ธงไชย แมคอินไตย์
    - อาทิวราห์ คงมาลัย (ตูน บอดี้สแลม)
    - ธนิดา ธรรมวิมล (ดา เอ็นโดรฟิน)
    - พัฒน์ชัย ภักดีสู่สุข (ปั๊บ โปเตโต้)
    - วิชญาณี เปียกลิ่น (แก้ม เดอะสตาร์)
    - นภัทร อินทร์ใจเอื้อ (กัน เดอะสตาร์)

ข้อมูลเพิ่มเติม

จากใจผู้ถวายงานใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาท
"การที่เราบอกว่าอะไรเป็นของเรา นั่นหมายความว่าสิ่งนั้นมีค่าเสมอ เป็นสิ่งที่เรารักและหวงแหน คำว่า "ในหลวงของเรา" สามารถสื่อถึงความรู้สึกคนไทยทุกคน พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ทำงานไม่หยุดหย่อน บางแง่มุมที่เราอาจนึกไม่ถึง คือพระองค์ทรงกำลังรักษาปัจจัยดำรงชีวิตให้กับพสกนิกรชาวไทยทุกคน และทรงทำมาตลอดระยะเวลา 60 ปีที่ผ่านมา คำสอน คำชี้แนะจากพระองค์นับเป็นตำราและหลักปรัชญาที่ลึกซึ้งและมีค่าอย่างยิ่ง เราเองไม่ว่าจะอยู่วัยไหนก็ตาม จะได้รู้ลึกซึ้งไปอีกว่าพระเจ้าอยู่หัวทรงทำอะไรบ้าง"

--ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล--

"ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ประเสริฐที่สุดสำหรับความร่วมมือของ National Geographic และ บริษัท เอสทีจี มัลติมีเดีย จำกัด ในครั้งนี้ ที่ได้ร่วมโครงการสารคดีชุด "My King ในหลวงของเรา" เพราะจะเป็นการเผยแพร่เรื่องราวและผลงานของพ่อหลวงของเราสู่สายตาคนทั่วโลก และเรายังจะได้ขยายผลจากตรงนี้ให้เรื่องราวของ "My King ในหลวงของเรา" ได้เป็นที่รับรู้จากรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่งครับ"

--พี่เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์--

รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า: 9786167605135
ขนาด: 237 x 290 x 89 มม.
น้ำหนัก: 1960 กรัม
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน