0
Born to be หมอ Exclusive
คู่มือแนะแนวการศึกษาและประสบการณ์ในอาชีพแพทย์ที่ดีที่สุด
หนังสือ185.25 บาท
e-books(PDF) ?195.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือแนะแนวการศึกษาและประสบการณ์ใน "อาชีพหมอ" เพื่อเป็นแนวทางให้กับนักเรียนในระดับมัธยม ใช้ค้นหาตนเองในการหาคำตอบว่า อาชีพหมอเหมาะกับตนเองหรือไม่ บอกเส้นทางสู่คณะแพทยศาสตร์ การเตรียมตัวสอบในระบบ TCAS เล่าบรรยากาศการเรียนตลอด 6 ปี ลงรายละเอียดวิชาเรียนครบทุกวิชาเพื่อให้ประเมินตนเองได้ว่า ตัวเองถนัดที่จะเรียนหรือไม่ นอกจากนี้ยังแนะนำประสบการณ์หลังเรียนจบ เช่น แนวทางสอบใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพเวชกรรม การเรียนต่อแพทย์เฉพาะทาง ทั้งหมดนี้เพื่อให้เด็กได้วางแผนสร้างอนาคตเพื่อให้ได้งานที่ตรงใจชีวิตที่ลงตัวร่วมกับผู้ปกครอง

สารบัญ

Part 1 เส้นทางสู่การเป็น "หมอ"
- Station 1 Inspire to be หมอ
- Station 2 เรียนหมอที่ไหนดี
- Station 3 เตรียมตัวให้พร้อมสอบหมอ

Part 2 Medical Student เรียนให้รอด สอบให้ผ่าน
- Station 4 ปี 1 เรียนวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
- Station 5 ปี 2 เรียนร่างกายของมนุษย์แบบปกติ
- Station 6 ปี 3 เรียนร่างกายของมนุษย์แบบปกติ
ฯลฯ

Part 3 เรียนจบ แต่ชีวิตยังไม่จบ
- Station 10 ชีวิตหมอใหม่ป้ายแดง
- Station 11 การเรียนต่อแพทย์เฉพาะทาง
- Station 12 Succeed

ข้อมูลเพิ่มเติม

- Exclusive Interviews สัมภาษณ์อดีตนักเรียนค่าย สอวน., สสวท. บางคนได้เหรียญโอลิมปิกระดับประเทศ
- เนื้อหาโดยกลุ่มนักศึกษาแพทย์ศิริราชฯ ซึ่งเป็นโรงเรียนแพทย์ชั้นนำของประเทศ
- รวมข้อมูล TCAS รอบ 1-2 ของทุกมหาวิทยาลัย และเทคนิคการทำ Portfolio ตามแนวทาง ทปอ.

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164870659 (ปกอ่อน) 280 หน้า
ขนาด: 145 x 210 x 15 มม.
น้ำหนัก: 365 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ไอดีซี พรีเมียร์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 10/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน