0
Born to be เภสัชกร Exclusive
คู่มือแนะแนวการศึกษาและประสบการณ์ในอาชีพเภสัชกรที่ดีที่สุด ภารกิจพิชิตฝัน วางแผนสร้างอนาคตอาชีพเภสัชกรแบบทีละก้าว เส้นทางสู่คณะเภสัชศาสตร์ทั้งในและนอกระบบ TCAS สรุปเข้าใจง่ายด้วยภาพ Mindmep
หนังสือ185.25 บาท
e-books(PDF) ?195.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือแนะแนวการศึกษาและประสบการณ์ในอาชีพ "เภสัชกร" เพื่อเป็นแนวทางให้กับนักเรียนในระดับมัธยมเพื่อใช้ค้นหาตนเองในการหาคำตอบว่า อาชีพเภสัชกรเหมาะกับตนเองหรือไม่ บอกเส้นทางสู่คณะเภสัชศาสตร์ การเตรียมตัวสอบในระบบ "TCAS" เล่าบรรยากาศการเรียนตลอด 6 ปี ลงรายละเอียดวิชาเรียนครบทุกวิชาเพื่อให้ประเมินตนเองได้ว่า ตัวเองถนัดที่จะเรียนหรือไม่ นอกจากนี้ยังแนะนำประสบการณ์หลังเรียนจบ เช่น แนวทางสอบใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ ทางเลือกในการประกอบอาชีพ การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือเรียนเฉพาะทาง โอกาสความก้าวหน้าในการทำงาน ทั้งหมดนี้เพื่อให้เด็กได้วางแผนสร้างอนาคตเพื่อให้ได้งานที่ตรงใจ ชีวิตที่ลงตัวร่วมกับผู้ปกครอง

สารบัญ

Part 01 เส้นทางสู่ "เภสัชกร"
- Station 01 Mix&Match "ตัวเรา" + "เภสัชกร"
- Station 02 เรียนเภสัชฯ ที่ไหนดี
- Station 03 เตรียมตัวให้พร้อมสอบเภสัชฯ

Part 02 เกาะติดชีวิตนักศึกษาเภสัชฯ
- Station 04 เปิดฉาก ปี 1 พื้นที่ปรับตัว
- Station 05 ชีวิต ปี 2 เรียนไม่ยากแต่เยอะ
- Station 06 ปี 3 มันก็จะโหดหน่อย ๆ
- Station 07 ปี 4 ครึ่งหลังก่อนแยกสาย
- Station 08 ปี 5 ทางแยกเภสัชฯ เฉพาะด้าน
- Station 09 ปี 6 ฝึกงานภาคสนาม

Part 03 เรียนจบ แต่ชีวิตยังไม่จบ
- Station 10 เรียนจบ แต่ชีวิตยังไม่จบ
- Station 11 เรียนจบแล้วไปไหนดี
- Station 12 เส้นทางสู่เภสัชกรสายเฉียบ !

Exclusive Interview
- ชีวิตเด็กมัธยม vs เด็ก Pharm ต่างกันอย่างไร
- Mix&Match เภสัชกรสายโรงพยาบาล
- Mix&Match เภสัชกรสายโรงงาน
- เภสัชกรกับงานสายสารสนเทศสุขภาพ

ข้อมูลเพิ่มเติม

1. ส่วน Exclusive Interview ท้ายเล่ม เป็นบทสัมภาษณ์พิเศษโดยแขกรับเชิญที่ถูกคัดสรรมาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ หรือเจาะลึกเรื่องราวที่กำลังเป็นกระแส
2. สรุปเข้าใจง่ายด้วยภาพ Mindmap และ Infographic
3. อัพเดทระเบียบการและโหลดตัวอย่างข้อสอบด้วย QR Codes

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162009808 (ปกอ่อน) 272 หน้า
ขนาด: 145 x 210 x 15 มม.
น้ำหนัก: 355 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ไอดีซี พรีเมียร์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 11/2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน