0
BrandAge Essential 2016 : Atomic Bomb of Brand
นำเสนอผ่านธิม E=MC2 หรือ Atomic Bomb of Brand ซึ่งเป็นการหยิบเอาความคิดในเรื่องของทฤษฎีสัมพันภาพของ อัลเบร์ต ไอน์สไตน์ มาเป็นแนวคิด แล้วปรับให้เชื่อมโยงกับโลกของการตลาด
หนังสือ171.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "BrandAge Essential 2016 : Atomic Bomb of Brand" เล่มนี้ นำเสนอผ่านธิม E=MC2 หรือ Atomic Bomb of Brand ซึ่งเป็นการหยิบเอาความคิดในเรื่องของทฤษฎีสัมพันภาพของ "อัลเบร์ต ไอน์สไตน์" มาเป็นแนวคิด แล้วปรับให้เชื่อมโยงกับโลกของการตลาด ที่มีการเชื่อมโยงให้เห็นว่า การดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน อยู่ท่ามกลางความท้าทายที่หลากหลาย ทั้งจากปัจจัยภายในองค์กรและปัจจัยที่มาจากภายนอก ซึ่งควบคุมได้ยาก BrandAge Essential เข้าใจต่อสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยความผันผวนเหล่านี้ รวมถึงสิ่งที่ผู้ประกอบธุรกิจปัจจุบันต้องพบเจอ จึงได้จัดทำเนื้อหาที่สามารถสะท้อนรูปแบบการทำธุรกิจให้สอดคล้องกับปัจจุบัน และยังเป็นทิศทางเดียวกับนโยบายในการขับเคลื่อนประเทศของภาครัฐ เพื่อก้าวสู่อนาคต ภายใต้คอนเซ็ปต์ EMC? Atomic Bomb of Brand

    แนวคิดในเรื่องนี้ถูกนำเสนอออกมาพร้อมกับเปรียบเทียบให้เห็นว่า EMC? Atomic Bomb of Brand คือ ปัจจัยในการบริหารธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ในยุคสมัยที่ทุกสิ่งทุกอย่างกำลังเปลี่ยนผ่านสู่ Generation 4.0 ที่ทุกธุรกิจจำเป็นต้องมีเพื่อช่วยให้ธุรกิจอยู่รอด และสามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน หรือในบางครั้งอาจกลายเป็นสิ่งเข้ามาชี้ขาดความสำเร็จ หรือชัยชนะให้ธุรกิจได้ สำหรับรูปแบบในการนำเสนอในเล่มนี้ ยังคงเน้นการนำเสนอผ่านทฤษฎีที่เข้าใจง้าย ในมุมมองของนักการตลาดชื่อดังต่อเรื่องที่เกิดขึ้น และกรณีศึกษาของแบรนด์ต่าง ๆ ซึ่งยังคงเข้มข้นในสไตล์ของ BrandAge Essential

สารบัญ

Part 1 ทฤษฎี
- E=mc2 ระเบิดเปลี่ยนโลกการตลาด
- Inclusive Sustainability Value อีก Atomic Bomb ในยุค 1.0

Part 2 Efrastructure
- Efrastructure ตัวเร่งแลนด์สเคปใหม่
- Business Ecosystem ไลฟ์สไตล์ - เทคโนโลยี กำหนดโลก
- Revolution of Financial & IT The Biggest
ฯลฯ

Part 3 Marketing
- Marketing of Everything เมื่อการตลาดอยู่ในทุกสรรพสิ่ง
- Global Thai ไทยทะยานโลก
- แบรนด์ใหม่การตลาดใหม่ในโลกล้ำล้ำ
ฯลฯ

Part 4 Customer 4.0/Strategy
- Customer Development ตอบโจทย์อย่างไรในยุค Demanding
- สยามดิสคัฟเวอรี่ Reloaded ตอบโจทย์ Customer Development
- สรรค์ชัย เตียวประเสริฐกุล 5 Steps สร้าง Customer Enggagement
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786169060246 (ปกอ่อน) 116 หน้า
ขนาด: 218 x 268 x 7 มม.
น้ำหนัก: 300 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ไทยคูน-แบรนด์เอจ, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 11/2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน