0
Business Correspondence Made Easy : จดหมายธุรกิจเขียนเองได้ ง่ายจัง
หนังสือ152.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมเทคนิค   วิธีการที่สำคัญในการเขียนจดหมายทางธุรกิจ   สำหรับนักธุรกิจ   และผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อ   เจรจา   สื่อสารทางธุรกิจ   โดยในเล่มได้ให้รายละเอียดที่สำคัญพร้อมทั้งตัวอย่างที่หลากหลายในการเขียนจดหมายธุรกิจประเภทต่าง ๆ ตลอดจนจดหมายจิตไมตรีทางสังคมในโอกาสต่างๆ   แต่ละบทนั้นได้ให้เนื้อหาอย่างละเอียด   ทั้งโครงสร้างหลักของเอกสารแต่ละชนิด   การลำดับอนุเฉทของจดหมายแต่ละประเภท   ตัวอย่างจดหมาย   เอกสาร   คำศัพท์   สำนวนควรรู้   การใช้ภาษา พร้อมแบบฝึกหัดสำหรับฝึกทักษะ   ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้ง่าย ๆ ด้วยตัวคุณเอง

สารบัญ

ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเขียนจดหมาย
ส่วนที่ 2 จดหมายธุรกิจเชิงสังคม
ส่วนที่ 3 จดหมายธุรกิจการค้า
ส่วนที่ 4 เอกสารทางธุรกิจ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประวัติผู้แต่ง

วรพงษ์ คุณเดชอมร
การศึกษา
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) วิทยาลัยครูสวนดุสิต
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การทำงานปัจจุบัน
- วิทยากรบรรยายการสอบ TOEIC สถาบันธุรกิจการบิน การนำเข้า-ส่งออก ลาดพร้าว กทม. / สถาบันสอนภาษาสมประสงค์ ราชเทวี กทม.
ผลงานวิชา
- ภาษาอังกฤษสมัครงาน
- ภาษอังกฤษธุรกิจ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9749712811 (ปกอ่อน) 248 หน้า
ขนาด: 170 x 238 x 10 มม.
น้ำหนัก: 320 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: --/2005
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน