0
Byzantine : รุ่งอรุณใหม่แห่งโรมัน
การล่มสลายของจักรวรรดิโรมันนั้นเป็นเหตุการณ์ที่น่าสลดยิ่งของประวัติศาสตร์ในโลกยุคโบราณหลายคนที่ทราบถึงช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดในครั้งนั้น ล้วนกล่าวว่าการล่มสลายนี้ทำให้ดินแดนยุโรปนั้นเข้าสู่กลียุค
หนังสือ152.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    การล่มสลายของจักรวรรดิโรมันนั้นเป็นเหตุการณ์ที่น่าสลดยิ่งของประวัติศาสตร์ ในโลกยุคโบราณหลายคนที่ทราบถึงช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดในครั้งนั้น ล้วนกล่าวว่าการล่มสลายนี้ทำให้ดินแดนยุโรปนั้นเข้าสู่กลียุคในช่วงยุคมืดที่อืมครึม ทั้งความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการและความรุ่งเรืองของดินแดนแห่งนี้ แต่น้อยคนที่จะทราบว่าในช่วงเวลาที่ทับซ้อนกันนี้มีจักรวรรดิหนึ่งที่สืบทอดอำนาจในการเป็นโรมันในยุคใหม่อยู่นั่นคือ "จักรวรรดิไบแซนไทน์" จักรวรรดิโรมันตะวันออกที่สืบทอดและรุ่งเรืองที่สุดในบรรดาอาณาจักรต่างๆ ในยุโรปยุคมืดครานั้นและจักรวรรดิแห่งนี้จะกลายเป็นที่จดจำในฐานะโรมแห่งใหม่ของโลกในยุคมืดและยุคกลางต่อๆ มา ซึ่งก็น่ายินดีไม่น้อยที่ผู้เขียนได้รวบรวมเรื่องราวของ "จักรวรรดิไบแซนไทน์" นำมาถ่ายทอดใน "Byzantine : รุ่งอรุณใหม่แห่งโรมัน" เล่มนี้ ให้เราได้เรียนรู้และศึกษาประวัติศาสตร์ของชนชาติที่โลดโผน เก่งกาจ และมีข้อคิดที่น่าเรียนรู้ของจักรวรรดิไบแซนไทน์แห่งนี้อีกมากมาย

สารบัญ

บทที่ 1 การแบ่งจักรวรรดิโรมันเดิม
บทที่ 2 จักรวรรดิตะวันออกและตะวันตก
บทที่ 3 จัสติเนียนและการฟื้นพูจักรวรรดิโรมันเดิม
บทที่ 4 ภัยจากรอบทิศ
บทที่ 5 สภาพสังคม
บทที่ 6 ภัยคุกคามใหม่
บทที่ 7 ดุลอำนาจใหม่
บทที่ 8 สงครามครูเสด
บทที่ 9 การเกิดใหม่และดับไป

- ลำดับเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์จักรวรรดิไบแซนไทด์

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163941053 (ปกอ่อน) 168 หน้า
ขนาด: 145 x 210 x 10 มม.
น้ำหนัก: 215 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน