0
CD หน้าที่คนเจ็บไข้ ข้ออันพึงปฏิบัติ ๑๒ ประการของผู้ป่วย
สาระธรรมคำสอนของ หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ พระสุธรรมเมธี (เขมกะ)
ราคาพิเศษ69.00 บาท
ข้อมูลโดยสังเขป

สาระธรรมคำสอนของ หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ พระสุธรรมเมธี (เขมกะ) เรื่อง หน้าที่คนเจ็บไข้ ข้ออันพึงปฏิบัติ 12 ประการของผู้ป่วย ภายในประกบด้วย ซีดี จำนวน 1 แผ่น

รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า: 9786110300957
ขนาด: 145 x 125 x 10 มม.
น้ำหนัก: 55 กรัม
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน