0
CD เรารักพระเจ้าแผ่นดิน
รวมบทเพลงแห่งความจงรักภักดี 84 ปี ถวายพ่อหลวงไทย
ราคาพิเศษ50.00 บาท
ข้อมูลโดยสังเขป

รวมบทเพลงแห่งความจงรักภักดี 84 ปี ถวายพ่อหลวงไทย รายได้จากการจำหน่ายเข้ากองทุน โลกรอดเพราะกตัญญู สำหรับทำกิจกรรมเพื่อศาสนาและสังคม ภายในประกอบด้วย ซีดี 1 แผ่น รวม 5 บทเพลง

1. พระมหากษัตริย์ยอดกตัญญู
2. ภาระแห่งเจ้าตนหลวง
3. เรารักพระเจ้าแผ่นดิน (Live)
4. คู่ฟ้า - คู่บารมี (Live)
5. ภาระแห่งเจ้าตนหลวง (Live)

รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า: 5522200013147
ขนาด: 140 x 210 x 0 มม.
น้ำหนัก: 35 กรัม
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน