0
CD Dhamma Spa ธรรมะเพื่อการผ่อนคลาย : ทางก้าวหน้า
ธรรมะเพื่อการผ่อนคลาย โดย พระราชธรรมวาที (ชัยวัฒน์ ธมวฑฒโน) วัดประยูรวงศาวาส กรุงเทพฯ
ราคาพิเศษ79.00 บาท
ข้อมูลโดยสังเขป

ธรรมะเพื่อการผ่อนคลาย โดย พระราชธรรมวาที (ชัยวัฒน์ ธมวฑฒโน) วัดประยูรวงศาวาส กรุงเทพฯ สาระธรรมดี ๆ ที่รวบรวมมาไว้เพื่อให้ผู้ฟังได้ใช้ช่วยผ่อนคลายจากความเครียด ภายในประกอบด้วย ซีดี จำนวน 1 แผ่น

รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า: 9786110301190
ขนาด: 145 x 125 x 10 มม.
น้ำหนัก: 55 กรัม
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน