0
CD Dhamma Spa ธรรมะเพื่อการผ่อนคลาย : เส้นทางที่ควรเดิน
ธรรมะเพื่อการผ่อนคลาย เส้นทางที่ควรเดิน โดย พระมหาทวีป กตปุญโญ สำนักปฏิบัติธรรม แทนวันดี
ราคาพิเศษ79.00 บาท
ข้อมูลโดยสังเขป

ธรรมะเพื่อการผ่อนคลาย เส้นทางที่ควรเดิน โดย พระมหาทวีป กตปุญโญ สำนักปฏิบัติธรรม แทนวันดี รวบรวมธรรมะดี ๆ ที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดียิ่ง ภายในประกอบด้วย ซีดี จำนวน 1 แผ่น

รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า: 9786110301152
ขนาด: 145 x 125 x 10 มม.
น้ำหนัก: 65 กรัม
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน