0
CD MP3 กฎแห่งกรรม ฉบับสมบูรณ์ ชุดที่...1
กฎแห่งกรรม ฉ.สมบูรณ์ ท.เลียงพิบูลย์ 50 ปีแห่งวรรณกรรมอมตะ บทท้าพิสูจน์กฎแห่งกรรม บันทึกเสียงอ่านโดย อ.เพ็ญศรี อินทรทัต
ราคาพิเศษ200.00 บาท
ข้อมูลโดยสังเขป

กฎแห่งกรรม ฉบับสมบูรณ์ ชุดที่ 1 ท.เลียงพิบูลย์ 50 ปีแห่งวรรณกรรมอมตะ บทท้าพิสูจน์กฎแห่งกรรม
บันทึกเสียงอ่านโดย อาจารย์เพ็ญศรี อินทรทัต ภายในบรรจุ 2 แผ่น (เรื่องที่ 1-38) ความยาว 28 ชั่วโมง 3 นาที

แผ่นที่ 1

เรื่องที่ 1 ทานชีวิต
เรื่องที่ 2 อารยนคร
เรื่องที่ 3 สิ่งหนึ่งในน้ำใจโจร
เรื่องที่ 4 ชะตากรรม
เรื่องที่ 5 ปัญหาชีวิต
เรื่องที่ 6 บทเรียนชีวิต
เรื่องที่ 7 มรดกชิ้นสุดท้าย
เรื่องที่ 8 นึกไม่ถึง
เรื่องที่ 9 กุศลสะท้อน
เรื่องที่ 10 ครั้งหนึ่งในชีวิต
เรื่องที่ 11 ความดีที่ไม่สูญ
เรื่องที่ 12 คนมีบาป
เรื่องที่ 13 ความดีที่เป็นมงคล
เรื่องที่ 14 นอกฝัน
เรื่องที่ 15 สร้างทุกข์
เรื่องที่ 16 สร้างกรรม
เรื่องที่ 17 เหตุเมื่อหลบฝน
เรื่องที่ 18 เรื่องเวร
เรื่องที่ 19 วัยรุ่น
เรื่องที่ 20 เสียสัตย์

แผ่นที่ 2

เรื่องที่ 21 คนบ้านนอก ตอนที่ 1,2
เรื่องที่ 22 คู่ปรับ ตอนที่ 1,2
เรื่องที่ 23 ความบริสุทธิ์
เรื่องที่ 24 วันเกิด
เรื่องที่ 25 ทางผิด ตอนที่ 1,2,3
เรื่องที่ 26 มัจจุราชเอื้อมไม่ถึง
เรื่องที่ 27 วิญญาณกตัญญู
เรื่องที่ 28 ใครผิด
เรื่องที่ 29 คิดสั้น
เรื่องที่ 30 เพื่อนร่วมตาย ตอนที่ 1,2
เรื่องที่ 31 สายโลหิต ตอนที่ 1,2
เรื่องที่ 32 เข้าพรรษา
เรื่องที่ 33 ผู้เห็นไกล ตอนที่ 1,2
เรื่องที่ 34 ความกรุณาปราณี
เรื่องที่ 35 กีฬาที่ผิดศีล ตอนที่ 1,2
เรื่องที่ 36 สวรรค์ของคนบาป ตอนที่ 1,2,3,4
เรื่องที่ 37 เด็กข้างถนน ตอนที่ 1,2,3
ประวัติและผลงาน ท.เลียงพิบูลย์

รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า: 8858841001142
ขนาด: 135 x 190 x 15 มม.
น้ำหนัก: 110 กรัม
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน