0
CD-ROM เกมนิทานเฮฮาภาษาสนุก ชุดที่ 5 สระ อะ โอ เอาะ เอียะ เอีย
ซีดีรอมเพื่อการศึกษา ชุดที่ 3 ฝึกสะกดคำ ฝึกประสมคำ ฝึกผันวรรณยุกต์
ราคาพิเศษ280.00 บาท
สภาพเก่าปานกลาง140.00 บาท
ข้อมูลโดยสังเขป

    เกมนิทาน สระ อิ อึ อุ อัว เอือ : เฮ ฮา ภาษาสนุก ภายในประกอบด้วย ซีดีรอม จำนวน 1 แผ่น เด็ก ๆ จะได้สนุกไปกับการอ่านและเรียนรู้วิธีการเขียนสระแต่ละตัวอย่างถูกต้อง สามารถแยกสระเสียงสั้น-สระเสียงยาว สระเปลี่ยนรูป-ลดรูป และจดจำการวางตำแหน่งของสระ รวมทั้งสามารถผันเสียงอักษรสามหมู่ได้อย่างแม่นยำ ระหว่างการเรียนรู้ เด็ก ๆ จะตื่นเต้นไปกับเกมฝึกทักษะสะสมคะแนน เพื่อรับใบประกาศนียบัตร และสติกเกอร์เหรียญทองแห่งความสำเร็จเป็นรางวัล เหมาะสำหรับเด็กอายุ 4 ปีขึ้นไป

หน้าฝึกอ่าน เด็ก ๆ จะสนุกสนาน กับการอ่านออกเสียงและฟังวิธีการประสมสระและผันวรรณยุกต์ที่ถูกต้องชัดเจน
หน้าอ่านนิทาน เด็ก ๆ จะได้เพลิดเพลินไปกับการฟัง และอ่านนิทาน พร้อมทั้งสนุกกับการเล่นเกม อ่านสะกดคำสะสมคะแนน
หน้าแบบฝึกหัด เด็ก ๆ จะพบกับความตื่นเต้น ท้าทาย ในเกมทบทวนความรู้ เพื่อสะสมคะแนน
ประกาศนียบัตร เพื่อให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจหลังจากสะสมคะแนนครบ ผู้ปกครองสามารถลงชื่อเด็ก และสั่งพิมพ์ใบประกาศฯ พร้อมกับติดสติกเกอร์เหรียญทองแห่งความสำเร็จเป็นรางวัลได้ทันที

ความต้องการของระบบ

    Windows XP พร้อม CD-ROM Drive หน่วยความจำมากกว่า 16 MB เนื้อที่ Harddisk มากกว่า 4 MB 16 Bit หรือ High Color Video Display

รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า: 8858779105059
ขนาด: 135 x 190 x 10 มม.
น้ำหนัก: 100 กรัม
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน