0
CD USER CD 76
ราคาพิเศษ150.00 บาท
ข้อมูลโดยสังเขป

       CD-ROM นี้เป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่จะเป็นการรวบรวมบทความเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อาทิเช่น
* Direct   Rambus มารู้จักหน่วยความจำชนิดนี้กันเถอะ
* ROM   UP -301เครื่อง MP3เล่นรูปแบบใหม่แห่งสหัสวรรษ
* UPS สิ่งจำเป็นสำหรับระบบไฟฟ้าที่ใช้กับคอมพิวเตอร์
* WinOnCD กับการสร้างแผ่นซีดีรอมบูต
* แฮกเกอร์วิธีหยุดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
* Tip   of windowsสูตรสำเร็จของระบบปฏิบัติการ
    ...........ฯลฯ..................
       นอกจากนี้ยังได้แจกแชร์แวร์ประกอบบทความ และโดเมนเกม
   

รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า: 2221050000316
ขนาด: 123 x 125 x 10 มม.
น้ำหนัก: 70 กรัม
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน