0
CONATUS : ชีวิตและอำนาจควบคุมชีวิตในระบบทุนนิยมแห่งศตวรรษที่ 21
ชีวิตและอำนาจควบคุมชีวิตในระบบทุนนิยมแห่งศตวรรษที่ 21
หนังสือ304.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    คำถามหลักของหนังสือเล่มนี้คือ อะไรคือเงื่อนไขของการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางสังคมในระบบทุนนิยมที่เรามีชีวิตอยู่ และอะไรคือเงื่อนไขของความเปลี่ยนแปลงในการจะตอบคำถามดังกล่าว หนังสือเล่มนี้เป็นความพยายามแบบเดียวกับที่ Deleuze เคยพูดถึงภารกิจของปรัชญาว่าหมายถึงการแสวงหาอาวุธใหม่ในการเปลี่ยนแปลง (There's no need to fear or hope, but only to look for new weapons) เนื้อหาในเล่มจะช่วยให้เราสามารถทำความเข้าใจชีวิตและการมีชีวิตอยู่ในสังคมปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังสือเล่มนี้น่าจะช่วยให้วิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โดยเฉพาะวิชาสังคมวิทยาสามารถสร้างคำถามและทดลองหาคำตอบใหม่ ๆ เพื่อทำความเข้าใจรูปแบบความสัมพันธ์ทางสังคม ณ จุดเริ่มต้นของศตวรรษที่ 21 ได้

สารบัญ

- การเมืองชีวิต (Biopolitics) : ภาววิทยาแห่งชีวิตจาก Foucault ถึง Deleuze
- ความคิดเรื่องพหุชน (Multitude) ในปรัชญาแบบ Spinoza
- ข้อเสนอของ Maurizio Lazzarato ว่าด้วยเครื่องจักรแห่งสัญญะกับการสร้างซับเจคในระบบทุนนิยมความรับรู้
- เงินในระบบทุนนิยมความรับรู้ : สัญญะ เครื่องจักร และค่าเช่า
- วิธีวิทยาแห่งการปฏิวัติแบบเลนินนิสต์ของ Antonio Negri
- บทสรุป

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786168215012 (ปกอ่อน) 304 หน้า
ขนาด: 127 x 184 x 16 มม.
น้ำหนัก: 300 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ILLUMINATIONS
เดือนปีที่พิมพ์: 9/2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน