0
COVID-19 โรคระบาดแห่งศตวรรษ
เข้าใจ เข้าถึง รู้ทัน เตรียมพร้อม โรคอุบัติใหม่ที่สั่นสะเทือนมนุษยชาติ
หนังสือ237.50 บาท
e-books(PDF) ?169.15 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    การมาถึงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แพร่ระบาดไปเกือบทั่วโลก เกิดวิกฤติครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดอีกครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ สร้างผลกระทบแทบทุกด้าน โดยเฉพาะในระดับความเป็นความตาย ตั้งแต่การเฝ้าระวังไม่ให้ตนเองติดเชื้อ ถ้าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงก็ต้องกักกันตัวเองดูอาการ ถ้าติดเชื้อต้องเข้ารับการรักษายาวนาน ไปจนกระทั่งสูญเสียชีวิตจากโรคนี้ไปแล้วมากมาย

    หนังสือ "COVID-19 โรคระบาดแห่งศตวรรษ" เล่มนี้ เป็นผลงานของ "ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์" ซึ่งได้รวบรวมเรียบเรียงข้อมูลตั้งแต่ประวัติศาสตร์โรคระบาดในอดีตที่ผ่านมา สรุปสถานการณ์ไทม์ไลน์การเกิดขึ้นของโรคโควิด จากจุดเริ่มต้นที่เมืองอูฮั่น ประเทศจีน ขยายลุกลามไปทั่วโลก ชี้ให้เห็นถึงผลกระทบด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งทางเศรษฐกิจการเงินสังคมวิถีชีวิต และการคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์จะช่วยให้เรารอดพ้นได้อย่างไร พร้อมทั้งนำเสนอวิธีการรับมือในระดับสาธารณสุขของรัฐ และการดูแลป้องกันตัวเองระดับบุคคล ปิดท้ายด้วยแหล่งข้อมูลสำคัญทั่วโลกให้ผู้อ่านได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม จึงนับว่าเป็นคู่มือโรคระบาดและสรุปเรื่องราวโรคโควิด-19 ไว้อย่างรอบด้าน

สารบัญ

Part 1 โควิด-19 มาจากไหน
บทนำ:โรคอุบัติใหม่และผลกระทบ
- 1. ประวัติศาสตร์ย่อของโรคติดต่อ
- 2. กำเนิดโรคอุบัติใหม่
- 3. ภาพรวมการรับมือโรคอุบัติใหม่
- 4. โรคซาร์ส ญาติใกล้ชิดของโควิด-19

Part 2 การรุกคืบของโควิด-19
- 5. มกราคม : ศึกใหญ่ในจีน
- 6. บทเรียนสำคัญจากประเทศจีน : อู่ฮั่นโมเดล
- 7. กุมภาพันธ์ : แพร่กระจายครบทุกทวีป
- 8. เดือนที่สาม : "แพนเดมิก" อย่างเป็นทางการ
- 9. คาดการณ์การระบาด

Part 3 ผลกระทบด้านต่าง ๆ จากโควิด-19
- 10. ผลกระทบทางเศรษฐกิจ
- 11. ผลกระทบทางสังคมและอื่น ๆ
- 12. จะเป็นอย่างไรต่อไป

Part 4 การรับมือโควิด-19
- 13. แผนรับมือด้านสาธารณสุข
- 14. ข้อแนะนำการปฏิบัติตน

Part 5 แหล่งข้อมูลสำคัญ
- 15. แหล่งข้อมูลทั้งไทยและเทศที่ควรติดตาม

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740217060 (ปกอ่อน) 312 หน้า
ขนาด: 144 x 210 x 17 มม.
น้ำหนัก: 325 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์มติชน, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 4/2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน