0
CU-TEP Grammar
ภาษาอังกฤษเข้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทบทวน-ทดสอบ-เฉลยข้อสอบ Grammar ทั้งหมด รวมเทคนิคและขั้นตอนในการทำข้อสอบ Grammar เจาะลึกข้อสอบ Error Identification รวมข้อสอบ Cu-Tep Grammar พร้อมเฉลยอย่างละเอียด
หนังสือ270.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "CU-TEP Grammar" เล่มนี้ จะช่วยให้ผู้เตรียมสอบ CU-TEP ส่วน Grammar ได้คะแนนสูงตามเกณฑ์ที่ทางศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกำหนดที่จะรับเข้าศึกษาต่อ โดยมีเนื้อหาข้อสอบส่วน Grammar เจาะลึกข้อสอบ Error Identification พร้อมเฉลยอย่างละเอียด

สารบัญ

Part 1 : ทบทวน CU-TEP Grammar ส่วนต่าง ๆ
- Word Forms (รูปคำ)
- Verd Forms (รูปกริยา)
- Word Order (การลำดับคำ)
- Word Choice (การเลือกใช้คำ)
- Parallel Structure (รูปโครงสร้างขนาน)
- Nouns and Numbers (พจน์ของนาม)
- Conjunctions (สันธาน)
ฯลฯ

Part 2 : รวมข้อสอบ CU-TEP Grammar
- CU-TEP Grammar Tests 1-35 พร้อมเฉลย

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165470872 (ปกอ่อน) 268 หน้า
ขนาด: 185 x 256 x 7 มม.
น้ำหนัก: 485 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ที.จี.อาร์.อี, ศูนย์หนังสือ
เดือนปีที่พิมพ์: 2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน