0
CU-TEP Reading
ภาษาอังกฤษเข้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทบทวน-ทดสอบ-เฉลยข้อสอบส่วน Reading ทั้งหมด รวมเทคนิคและขั้นตอนในการทำข้อสอบ CU-TEP Reading เจาะลึกข้อสอบ Cloze Tests Short Passages และ Long Passages พร้อมคำอธิบาย
หนังสือ308.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเตรียมสอบ CU-TEP Reading เล่มนี้จะช่วยให้ผู้สอบ CU-TEP ส่วน Reading ได้คะแนนสูงตามเกณฑ์ที่ทางศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกำหนด ที่จะรับเข้าศึกษาต่อโดยมีเนื้อหาข้อสอบส่วน CU-TEP Reading ครบทั้ง 3 ส่วน คือ Cloze Tests Shoort Passages และ Long Passages และ Long Passages พร้อมอธิบาย เทคนิคและขั้นตอนในการทำข้อสอบ พร้อมเฉลยอย่างละเอียดซึ่งจะทำข้อสอบได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องนับว่าเป็นหนังสือที่มีคุณภาพอีกเล่มหนึ่งในชุดเตรียมสอบ CU-TEP

สารบัญ

Part 1 ทบทวน CU-TEP Reading
- CU-TEP Reading Test Outline
- รูปแบบของคำถามและการวิเคราะห์คำถาม
- Reading Review : Cloze Test
ฯลฯ

Part 2 รวมข้อสอบ CU-TEP Reading
- CU-TEP Reading Test 1
- CU-TEP Reading Test 2
- CU-TEP Reading Test 3
- CU-TEP Reading Test 4
- CU-TEP Reading Test 5
ฯลฯ

Part 3 เฉลยข้อสอบ CU-TEP Reading
- Tests 1-15

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165470889 (ปกอ่อน) 328 หน้า
ขนาด: 186 x 261 x 15 มม.
น้ำหนัก: 590 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ที.จี.อาร์.อี, ศูนย์หนังสือ
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน