0
Career Conversation คำถามฉุกคิดเพื่อพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
เคล็ดไม่ลับที่จะช่วยบุคลากรวางแผนพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้า ในสายอาชีพของตนเอง (Career Plan)
หนังสือ190.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "Career Conversation คำถามฉุกคิดเพื่อพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ" เล่มนี้ ได้รวบรวมตัวอย่างคำถาม 60 สถานการณ์ เพื่อใช้โค้ชพนักงานในการพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้บริหารและพนักงาน รวมถึงนักวิจัย อาจารย์ ที่ปรึกษาที่จะใช้ตัวอย่างที่เขียนไว้ในหนังสือไปโค้ชต่อให้กับพนักงาน เพื่อจุดประกายให้พนักงานค้นหาคำตอบได้ด้วยตนเอง

สารบัญ

ส่วนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของคำถามฉุกคิด (Powerful Questioning)
ส่วนที่ 2 ลักษณะทั่วไปของเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)
ส่วนที่ 3 คำถามฉุกคิดกับการพัฒนาสายอาชีพสำหรับคนทำงาน
ส่วนที่ 4 คำถามฉุกคิดกับการพัฒนาสายอาชีพสำหรับผู้บังคับบัญชา
ส่วนที่ 5 คำถามฉุกคิดกับการพัฒนาสายอาชีพสำหรับ HR
ส่วนที่ 6 คำถามฉุกคิดกับการพัฒนาสายอาชีพเฉพาะกลุ่มพนักงาน

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167444956 (ปกอ่อน) 216 หน้า
ขนาด: 146 x 210 x 12 มม.
น้ำหนัก: 285 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เอช อาร์ เซ็นเตอร์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 6/2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน