0
Chemistry สรุปเคมี มัธยมปลาย
สำหรับนักเรียนชั้น ม.4-6 เพื่อเตรียมสอบ PAT วิชาสามัญ
หนังสือ266.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปรวมเนื้อหาวิชาเคมี มัธยมศึกษาปีที่ 4- มัธยมศึกษาปีที่ 6 และเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย เพื่อจะได้ทบทวนความรู้วิชาเคมี และฝึกทำโจทย์ที่หลากหลาย เตรียมสอบเคมีในทุกสนาม ทบทวนแต่ละเรื่องได้ภายในหน้าเดียว สำหรับอ่านทบทวนหน้าห้องสอบ หรือใช้ควบคู่กับการทำโจทย์เคมีได้สะดวกขึ้น เนื้อหาละเอียดครบถ้วน ครอบคลุมทุกสนามสอบ PAT และวิชาสามัญ แนวข้อสอบแยกรายบท เพื่อทดสอบความรู้และประเมินศักยภาพ      

สารบัญ

- ความปลอดภัยและทักษะในปฏิบัติการเคมี
- อะตอมและสมบัติของธาตุ
- พันธะเคมี
- โมลและสูตรเคมี
- สารละลาย
- ปริมาณสัมพันธ์
- แก๊สและสมบัติของแก๊ส
- อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
- สมดุลเคมี
- กรด-เบส
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165723480 (ปกอ่อน) 532 หน้า
ขนาด: 186 x 260 x 18 มม.
น้ำหนัก: 550 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์วัฒน สุทธิศิริมงคล
เดือนปีที่พิมพ์: 9/2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน