0
Chemistry Easy Note มั่นใจเต็ม 100
ทบทวนเนื้อหาเคมีในหลักสูตรใหม่ได้อย่างครบถ้วนและรวดเร็วด้วยภาพ พร้อมเก็บทุกข้อสังเกต ที่มักออกสอบ เข้าใจได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 วัน!
ผู้เขียน ปฐวี อามระดิษ
หนังสือ185.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้สรุปเนื้อหาเคมีเพื่อให้เข้าใจถึง "ภาพรวม" ในวิชาเคมี โดยดึงเฉพาะ "แก่น" สำคัญของเรื่องเท่านั้น ทำให้เข้าใจเนื้อหาได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งอธิบายเนื้อหาจากภาพและกราฟ ทำให้เข้าใจที่มาทั้งหลักการทางเคมีต่าง ๆ รวมไปถึงสูตรของวิชาเคมีได้เป็นอย่างดี ทั้งยังมีตัวอย่างโจทย์เพื่อให้มองเห็นวิธีการทำข้อสอบและจุดสังเกตต่าง ๆ ได้อย่างมั่นใจ

สารบัญ

- แผนผังโครงสร้างของวิชาเคมี
- ความปลอดภัยในปฏิบัติการเคมี
- สสาร
- การแยกสาร
- โครงสร้างอะตอม
- พันธะเคมี
- ปริมาณสารสัมพันธ์
- สมการเคมี
- สมบัติธาตุและสารประกอบ
- ปฏิกิริยาเคมี
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164873131 (ปกอ่อน) 60 หน้า
ขนาด: 210 x 291 x 4 มม.
น้ำหนัก: 225 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ไอดีซี พรีเมียร์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 4/2022
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน