0
China Now จีนก้าวนำ...วาทกรรมแดนมังกรบนเวทีโลก
หนังสือที่ทำให้รู้จักพลังของจีน จิตวิญญาณจีน ค่านิยมจีน จิตตั้งมั่นของจีน และรู้ว่า นี่คือจีน
หนังสือ375.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ตั้งแต่จีนกำลังก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ โลกตะวันตกกังวลที่จะสูญเสียความเป็นมหาอำนาจ จึงสกัดกั้นความเจริญเติบโตของจีนอย่างเข้มข้น ฝ่ายจีนเองก็ใช้ยุทธศาสตร์ทางการเมือง เศรษฐกิจ ความมั่นคง วัฒนธรรม และการทูต เพื่อแก้ยุทธศาสตร์ของฝ่ายสหรัฐอเมริกา กระแสวิพากษ์ของสื่อตะวันตกต่อการเมืองของจีนหนีไม่พ้นคำถามว่า "ทำไมจีนมีแต่ปฏิรูปเศรษฐกิจ ไม่ปฏิรูปการเมือง?"  "เมื่อไหร่จีนจะเลิกระบบพรรคเดียวเสียที?" ผู้เขียน "ศาสตราจารย์จางเหวยเหวย" ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประเทศจีนแห่งมหาวิทยาลัยฟู่ตั้นแย้งว่า สิ่งที่ตะวันตกนิยามว่าเป็น "ค่านิยมสากล" แล้วก็ไม่ต้องศึกษาวิจัยใด ๆ ไม่ต้องเรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของชาติอื่น เพียงเพราะคุณกับเราไม่เหมือนกัน ก็ยืนยันว่าคุณคือผู้ล้าหลังทันที

    "China Now" เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ฝ่ายจีน ในการแสดงให้เห็นคุณลักษณะของจีน เช่น ความเป็น Pragmatism ยอมรับความจริงว่า อุดมการณ์แบบ Dogmatic ไม่สอดคล้องกับกระแสโลก และไม่สามารถแก้ไขปัญหาพื้นฐานของประเทศและประชาชนได้ China Now ยังสื่อสารให้ชาวจีนได้ "เข้าใจจุดยืนของจีน" เพื่อยืนหยัดในเวทีโลกอย่างมั่นคง ทั้งนี้เพราะ "ชาวจีนที่ถูกเพ่งเล็ง" ภายใต้นานาวาทกรรมของตะวันตกเช่นว่า "ล้าหลัง"  "รวบอำนาจ"  "ไม่เคารพสิทธิมนุษยชน" ผู้เขียนสวนแย้งว่าเป็นเพราะพวกเขาเคยชินกับตรรกะ "แนวคิดยึดตะวันตกเป็นศูนย์กลาง" มองว่าระบบการปกครองของตะวันตกเท่านั้นที่ดีที่สุด ถ้าคุณไม่เหมือนกับเรา เท่ากับว่าคุณไร้อารยธรรม ทั้งที่อารยธรรมจีนนั้นมีความอุดมสมบูรณ์ หลากหลายซับซ้อนมากเกินกว่าที่จะอาศัยวาทกรรมอันคับแคบมาสรุปจีนได้ ทั้งนี้ยังขยายความ "โมเดลจีน" รวมถึงความสำเร็จของสถาบันการเมืองของจีน และเสนอความรู้การเมือง ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจีนได้อย่างถ่องแท้ จนถือได้ว่า China Now เป็น "คัมภีร์จีนศึกษาแห่งยุคดิจิทัล" 

สารบัญ

01 พลังของจีน : การผงาดด้วยอุตสาหะของชนในชาติ
- ประเทศจีน : การผงาดที่ไม่ธรรมดา
- จีนผงาดด้วยน้ำพักน้ำแรงของประชาชนชาวจีน
- การปฏิวัติอุตสาหกรรมของจีนสะเทือนโลก
ฯลฯ

02 จิตวิญญาณจีน : ฐานพลังแห่ง "รัฐอารยะ"
- ตาบอดคลำช้าง ไม่เข้าใจจีน
- การผงาดของรัฐอารยะ
- "มูลเหตุสำคัญสุดยอด" 4 ประการ
ฯลฯ

03 ค่านิยมจีน : ประชาธิปไตยที่ดีจึงเป็นสิ่งประเสริฐ
- ใช้วาทกรรมจีนเล่าเรื่องจีนให้ชัดเจน
- พูดคุยเรื่อง "ตะวันตกเรียนรู้จากจีน"
- "เปรียบเทียบประวัติศาสตร์จีนกับตะวันตก" ล้มล้างแนวคิดยึดตะวันตกเป็นศูนย์กลาง
ฯลฯ

04 จิตตั้งมั่นของจีน : ชาวจีน จงเชื่อมั่นในตนเอง
- พิจารณาความตั้งมั่นของจีนจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียต
- มองวิกฤตระบบของตะวันตกจากการถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร (Brexit)
- ภาพ "ฝันของอเมริกัน" ไม่มีอีกแล้ว เพราะเหตุใด
ฯลฯ

บทส่งท้าย/คำขอบคุณ

ข้อมูลเพิ่มเติม

- Zhang Weiwei นักวิชาการชื่อดัง เขียงหนังสือขายดี แปลไปแล้วมากกว่า 10 ภาษา
- Best Seller ยอดขายกว่า 300,000 เล่มในจีน
- เนื้อหาจากสารคดีที่มียอดวิวกว่า 300 ล้านครั้ง
- China Now "คัมภีร์จีนศึกษาแห่งยุคดิจิทัล" เปิดโลกทัศน์ "จีนมองจีน" และ "จีนมองโลก" "จีนย้อนแย้งต่างชาติ (สหรัฐฯ)"

คำนิยม
การที่มีการแปลหนังสือเล่มนี้เป็นภาษาไทย จะช่วยให้นักวิชาการ นักศึกษาและสาธารณชนไทยเห็นภาพ รับทราบข้อมูลและความเห็นอีกด้านหนึ่งของฝ่ายจีน นอกเหนือจากตำรา บทความ บทวิเคราะห์และรายงานข่าวของทางฝ่ายตะวันตก ย่อมช่วยให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจเนื้อหาสาระที่เป็นข้อเท็จจริงทางด้านจีน และเพิ่มพูนความสามารถในการพิจารณาและวิเคราะห์สถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างสมดุล ผมขอถือโอกาสนี้แสดงความชื่นชมคณะผู้แปล ที่ริเริ่มแปลหนังสือเล่มนี้ซึ่งมีเนื้อหาในมิติต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อวงการนักวิชาการ นักศึกษาและบุคคลทั่วไปสมปอง สงวนบรรพ์- คณบดี สถาบันการทูตและการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต ผู้อำนวยการ สถาบันโลกคดีศึกษา วิทยสถานสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย
หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้ทั้งทางด้านการเมือง ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจีนได้อย่างถ่องแท้ โดยเน้นแก่นแท้ทางความคิดทางการเมือง อีกทั้งวิธีคิดของผู้นำและปัญญาชน เนื้อหาของเรื่องเต็มเปี่ยมไปด้วยอรรถรสในการใช้ภาษาและสารัตถะของภูมิปัญญาจีน อันเป็นอารยธรรมทางตะวันออกที่เจิดจรัส สืบสานต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายกว่าห้าพันปี อ่านแล้วจะประทับใจและเข้าใจความรักชาติของคนจีน ที่ฟื้นฟูเกียรติและศักดิ์ศรีบนเวทีโลก เมื่อผู้เขียนใช้ภาษาที่ไพเราะร้อยเรียงออกมาเป็นเนื้อหาที่น่าศึกษาค้นคว้า ผู้แปลก็รักษาจรรยาบรรณในการแปลได้อย่างดีเยี่ยมโดยไม่มีการตัดเสริมเพิ่มแต่ง ทำให้ผู้อ่านเล่มแปลนี้เสมือนได้อ่านเล่มต้นฉบับจากผู้แต่งอย่างแท้จริงรองศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ จันทโรนานนท์- ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786161403577 (ปกอ่อน) 404 หน้า
ขนาด: 145 x 210 x 24 มม.
น้ำหนัก: 495 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์สุขภาพใจ, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 9/2021
ชื่อเรื่องต้นฉบับChina Now : China Power Marching to the World
สำนักพิมพ์ต้นฉบับ : Horizon Media Co., Ltd.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน