0
Classic Drucker สุดยอดปรมาจารย์ด้านบริหารจัดการ (ฉบับปรับปรุง)
หนังสือที่รวบรวมผลงานอันโดดเด่นที่สุดตลอดชีวิตของ "Peter F. Drucker" ที่นักบริหารและนักวิชาการด้านการบริหารจัดการทั่วโลก ยกย่องให้เป็น "บิดาแห่งศาสตร์ทางด้านการบริหารจัดการ"
ผู้เขียน Peter F. Drucker
หนังสือ356.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้ เป็นการรวบรวมผลงานที่โดดเด่นที่สุดตลอดชีวิตของ "Drucker" มารวมไว้ เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งการจากไปของผู้เป็น "บิดาแห่งวิชาการบริหารจัดการผู้ยิ่งใหญ่แห่งศตวรรษ" ที่ได้จากโลกนี้ไปเมื่อ ค.ศ. 2005 สิริรวมอายุได้ 95 ปี โดยในหนังสือ "Classic Drucker" เล่มนี้ท่านจะได้เข้าใจถึงวิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงขององค์การจากอดีตสู่ปัจจุบัน บทบาทของผู้บริหารและผู้จัดการที่จะต้องดำเนินการ ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตนเองและองค์การ มุมมองขององค์การในอนาคตพร้อมวิธีการปรับตัว การใช้สารสนเทศและการตัดสินใจ รวมทั้งการพัฒนาให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลง

สารบัญ

ส่วนที่ 1 หน้าที่ความรับผิดชอบของนักบริหารจัดการ
บทที่ 1 การบริหารจัดการตนเอง
บทที่ 2 ทฤษฎีทางธุรกิจ
บทที่ 3 การตัดสินใจอย่างมีประสิทธิผล
บทที่ 4 พวกเขาไม่ใช่ลูกจ้าง พวกเขาคือคนทำงาน
บทที่ 5 วิธีการตัดสินใจเกี่ยวกับ "คน"
ฯลฯ

ส่วนที่ 2 โลกของผู้บริหาร
บทที่ 8 ข้อมูลที่ผู้บริหารต้องการอย่างแท้จริง
บทที่ 9 เคล็ดลับผู้บริหารที่มีประสิทธิผล
บทที่ 10 การมาถึงขององค์กรรูปใหม่
บทที่ 11 สังคมใหม่ขององค์การ
บทที่ 12 ความท้าทายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภาพ
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789744145680 (ปกอ่อน) 408 หน้า
ขนาด: 156 x 235 x 23 มม.
น้ำหนัก: 595 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์เอ็กซเปอร์เน็ท, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 9/2020
ชื่อเรื่องต้นฉบับClassic Drucke
สำนักพิมพ์ต้นฉบับ : Harvard Business School Publishing Corporation
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน