0
Complete Physics มัธยมปลาย สรุปเข้ม เน้นข้อสอบ
สรูปเนื้อหาแบบเข้มข้น ครอบคลุมใช้สอบเข้ามหาวิทยาลัย ตะลุยโจทย์ พร้อมเฉลยละเอียด อ่านเข้าใจง่าย พร้อมทุกสนามสอบ O-NET 9, วิชาสามัญ, สอบตรง, โควตา, TCAS A-Level
หนังสือ660.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "Complete Physics มัธยมปลาย สรุปเข้ม เน้นข้อสอบ" เล่มนี้ มีเนื้อหาภายในตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยผู้เขียนได้รวบรวมเนื้อหา สูตรลัด แนววิธีคิดต่าง ๆ และสรุปออกมาเพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจของผู้อ่าน ภายในเล่มประกอบไปด้วย สรุปเข้มเนื้อหาฟิสิกส์มัธยมปลายทั้ง 20 บท รวมแนวข้อสอบตะลุยโจทย์ท้ายบทมากกว่า 400 ข้อ พร้อมเฉลยวิคิดอย่างละเอียด ผู้อ่านจะได้เรียนรู้ถึงเทคนิค วิธีคิด รวมถึงสูตรลัดการทำข้อสอบที่หลากหลาย จนทำให้เกิดความชำนาญในที่สุด

สารบัญ

บทที่ 1 ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์
บทที่ 2 การเคลื่อนที่แนวตรง
บทที่ 3 แรงและกฎการเคลื่อนที่
บทที่ 4 สมดุลกลของวัตถุ
บทที่ 5 งานและกฎการอนุรักษ์พลังงานกล
บทที่ 6 โมเมนตัมและการชน
บทที่ 7 การเคลื่อนที่แนวโค้ง
บทที่ 8 การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกส์อย่างง่าย
บทที่ 9 คลื่น
บทที่ 10 แสงเชิงคลื่น
ฯลฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม

- สรุปเนื้อหา 4 สี ครอบคลุมเนื้อหาตามโครงสร้าง A-Level 64 Phy วิชาฟิสิกส์
- มีแนวข้อสอบครบถ้วนในแต่ละบทเรียน
- พร้อมเฉลยละเอียดอธิบายทุกข้อ
- เหมาะสำหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใช้เตรียมตัวสอบ TCAS 65

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164493506 (ปกอ่อน) 548 หน้า
ขนาด: 190 x 255 x 27 มม.
น้ำหนัก: 1100 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2022
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน