0
Connect Dots & Draw ภาค 3 ลากเส้นต่อจุดสัตว์มีปีก (Amazing Wings)
เป็นหนังสือที่ช่วยส่งเสริมให้เด็ก ๆ ได้พัฒนาทักษะการใช้สายตาและมือรวมถึงยังส่งเสริมสมาธิและจินตนาการด้วยการฝึกนับตัวเลขและต่อจุดให้เป็นภาพ
หนังสือ84.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเสริมทักษะการใช้สายตาและมือในการลากเส้นให้เป็นรูปต่าง ๆ ได้ฝึกการใช้สมาธิ การนับเลข และจินตนาการ รวมถึงสนุกกับการระบายสี พร้อมเรียนรู้คำศัพท์ 3 ภาษา ไทย-อังกฤษ-จีน

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859189300720 (ปกอ่อน) 32 หน้า
ขนาด: 212 x 270 x 2 มม.
น้ำหนัก: 110 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดียร์ เดียร์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน