0
Conquer Grammar เก่งอังกฤษพิชิตไวยากรณ์ 4 +เฉลย
เนื้อหาประกอบด้วย แบบฝึกหัดเพื่อเพิ่มพูนทักษะทางไวยากรณ์จำนวน 1,000 ข้อ ครอบคลุมหลักไวยากรณ์ในระดับประถมศึกษาครบถ้วนทุกหัวข้อ แบบทดสอบเพื่อการทบทวนและฝึกฝน เฉลยแยกเล่มสำหรับตรวจทานคำตอบด้วยตนเอง
ผู้เขียน J. Lee
หนังสือ95.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือชุด "Conquer Grammar" ประกอบด้วยแบบฝึดกัด 1,000 ข้อ ซึ่งออกแบบมาเพื่อใช้ทดสอบความรู้ความเข้าใจด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษอย่างเป็นระบบ ด้วยเนื้อหาตรงตามหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาของสิงคโปร์ ซึ่งใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร แบบฝึกหัดไวยากรณ์จะถูกแยกออกเป็นหัวข้ออย่างชัดเจนตามหลักสูตร สลับกับแบบฝึกหัดทบทวนเป็นระยะๆ และปิดท้ายด้วยแบบทดสอบท้ายเล่ม เพื่อใช้เป็นแบบประเมินผู้เรียน พร้อมเฉลยแยกเล่มสำหรับตรวจทานคำตอบด้วยตนเอง

สารบัญ

- Nouns
- Pronouns
- Adjectives
- Adverbs
- Revision
- Modals
- Prepositions
- Conjunctions
- Conditional Sentences
- Revision
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 2015082900177 (ปกอ่อน) 136 หน้า
ขนาด: 188 x 260 x 6 มม.
น้ำหนัก: 265 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2015
ชื่อเรื่องต้นฉบับConquer Grammar Workbook 4
สำนักพิมพ์ต้นฉบับ : Singapore Asia Publishers Pte Ltd
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน